Almene vilkår for Q8-appen

1. Indledning

Disse almene vilkår træder i kraft ved anvendelse af mobilappen Q8 (Q8-appen herefter) som installeres lokalt på kundens mobile enhed. Kunden anses at have godkendt vilkår ved at anvende Q8-appen.

Q8-appen udgives af OK-Q8 AB, org.nr 556027-3244, herunder Q8 Danmark A/S (Q8 herefter) og virksomheder i samme koncern og indeholder services og fordele rettet mod kunderne.

Q8 kan ændre disse vilkår fra tid til anden. Kundens fortsatte anvendelse af app’en gælder derved som accept af de nye vilkår.

Q8 kan udvide Q8-appen med flere services fra egen koncern eller 3. part. 

For at anvende Q8-appen kræver det at kunden registrerer sig og i normale tilfælde identificerer sig med en sikker identifikationsmetode.

 

 

2. Øvrige aftalevilkår

Udover disse almene vilkår for Q8-appen, gælder vilkårene i de særskilte aftaler med Q8 som kunden har godkendt separat, fx betalingstjenester og produkter.

Kunden skal også tage højde for de vilkår og betingelser, der er fastsat af mobiludbydere og andre tredje-parter, hvilket kan være en forudsætning for, at Q8-appen fungerer.

 

 

3. Ansvar for Q8-appen og dens indhold

Q8 er ansvarlig for de tjenester og produkter, der leveres via Q8-appen i overensstemmelse med de kontraktbetingelser, der gælder for hver service / produkt. Q8 forbeholder sig retten til at ændre Q8-appen samt at deaktivere adgang til den helt eller delvist. Kunden er opmærksom på, at afbrydelser, fx i telekommunikation, kan påvirke opdateringen af information og indhold i Q8-appen. Q8 er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge heraf eller for tredjepartsskader. Q8s ansvar er altid begrænset til direkte skader og minimumsbeløbet som gældende lov tillader det.

 

 

4. Datasikkerhed og anvendelse

Q8 indsamler de oplysninger, som kunden leverer i Q8-appen. Sådanne oplysninger, såvel som kundens brugshistorik, vil blive brugt til at udvikle app’en. For mere information om, hvordan personoplysninger behandles, se https://www.q8.dk/personoplysninger/

Ved at bruge Q8-appen giver kunden samtykke til den brug af cookies, som er beskrevet på denne side: https://www.q8.dk/q8-kundeservice/cookie-politik/

 


5. Informationssikkerhed

Kunden skal omhyggeligt opbevare den enhed, som kunden anvender Q8-appen på, og straks kontakte Q8 Kundeservice og blokere muligheden for at bruge betalingskort, der er indsat i Q8-appen, eller egen bank, hvis et sådant betalingskort er indsat i app’en, hvis enheden skulle gå tabt.

 

 

6. Immaterielle rettigheder

Kunden erhverver ingen ret til Q8’s varemærke eller kendetegn ved hjælp af Q8-appen.

 

 

7. Ansvar

Kunden er forpligtet til at kompensere Q8 for skader, der opstår som følge af brugen af Q8-appen der er i strid med aftalevilkår eller gældende lov.

 

 

8. Gældende lovgivning

Dansk lov gælder for brugen af Q8-appen.

 

Senest opdateret 18.06.2020