Energisparebidrag

Oliebranchen har på linje med de øvrige energibrancher (El, Naturgas og Fjernvarme) indgået en aftale med Klima- og Energiministeriet, der skal realisere energibesparelser, som årligt giver en reduktion på 0,8 % af Danmarks samlede energiforbrug.

Energisparebidrag

Fyringsolie er pålagt et energisparebidrag. For oliebranchens vedkommende er det de enkelte olieselskaber, som skal sikre, at fyringsolieforbrugende kunder gennemfører energibesparende indsatser. Derfor påføres fyringsolie et energisparebidrag fra den 1. januar 2010. Energisparebidraget pålægges fyringsolien, uanset om man er privat- eller erhvervskunde.

Bidraget udgør

Energisparebidraget på fyringsolie er pr. 01. Januar 2020 90,00 kr. eksklusiv moms pr. 1.000 liter. Energisparebidraget vil stå på en separat varelinje på din faktura.

Beregning af energisparebidraget

Som medlem af oliebranchen er Q8 forpligtet til at bidrage til den aftalte energibesparelse, som er fastsat ud fra en forventning om, hvad det vil koste at tilvejebringe vores bidrag. Energisparebidraget kan ændre sig, men det altid vil afspejle markedsprisen på energibesparelser.

Gælder både privat og erhverv

Fyringsolie er pålagt et energisparebidrag, uanset om man er privat- eller erhvervskunde. Som virksomhed skal man være ekstra opmærksom på, at der er tale om et bidrag og ikke en afgift. Energisparebidraget er således ikke fradragsberettiget for virksomheder, der har mulighed for afgiftsfritagelse.

Mangler du fyringsolie?

Du kan bestille din fyringsolie døgnet rundt hos Q8

Energispareaftale pr. 1. januar 2010

I bestræbelserne på at sikre en reduktion af Danmarks samlede energiforbrug og CO2-udledning har oliebranchen på lige fod med de øvrige energibrancher (El, Naturgas og Fjernvarme) indgået en aftale med Klima- og energiministeriet om at bidrage aktivt til den fremtidige energispareindsats.

 • Aftalens formål

  Det overordnede formål er at opnå en så effektiv anvendelse af energi som muligt for herigennem at kunne opfylde målsætningerne om reduktion i energiforbruget og reduktion af drivhusgasudledning.

 • Oliebranchens bidrag

  I aftalen er der fastlagt forskellige mål for El selskaber, Naturgasselskaber, Fjernvarmeselskaber og Oliebranchen. Oliebranchen skal årligt levere en energibesparelse på 0,2 PJ (peta joule) svarende til en reduktion i det årlige fyringsolieforbrug på 5,5 mill. liter. 

   

  Energibesparelsen skal komme via konkrete indsatser overfor energiforbrugende kunder for at få dem til at gennemføre energibesparende foranstaltninger. Det er således de energiforbrugende kunder, der i sidste ende skal nedsætte forbrug i et omfang, så de fastsatte mål kan opnås. 

   

  Såfremt oliebranchen og dens medlemmer igennem egne aktiviteter ikke er i stand til at levere den aftalte energibesparelse på 0,2 PJ pr. år, skal den manglende besparelse opnås igennem opkøb af energibesparelser.

 • Energisparebidrag på alle opvarmningsformer

  Energiforbrugende kunder, uanset energiopvarmningsform, ønskes motiveret til at gennemføre energibesparende indsatser. Der er således opbygget en ordning, hvor der lægges et energisparebidrag på energiforbruget. Det skal motivere til at igangsætte initiativer for at sænke energiforbruget og dermed også CO2-udledningen. Energispareindsatsen finansieres således af forbrugerne via  bidrag på energiregningen.

 • Oliebranchens Energisparefond (OE)

  I forbindelse med den nye aftale har oliebranchen oprettet Oliebranchens Energisparefond (OE), der skal varetage og sikre, at oliebranchen opfylder de aftalte målsætninger overfor Klima- og Energiministeriet.

  De olieforbrugende kunders indbetalte energisparebidrag overføres via de enkelte olieselskaber til OE, der har til opgave at købe energibesparelser på det frie marked svarende til en samlet besparelse på 0,2 PJ.