Vind værdien af din ordre

Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig vores nyhedsbrev, når du bestiller fyringsolie. Vi trækker en vinder i starten af hver måned fra 1. november 2020 til 31. marts 2021.


Vinderen kontaktes direkte og offentliggøres i kommende måneds nyhedsbrev.

Konkurrencebetingelser

Udbydes af Q8 Danmark A/S 
Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København, Telefon 80 20 88 88, www.Q8.dk. 

 

Sådan deltager du:
Du deltager i konkurrencen ved at sige ja til vores nyhedsbrev, når du bestiller fyringsolie

Vinderen findes ved lodtrækning blandt alle privatkunder, der har bestilt fyringsolie i den respektive kampagnemåned og som i denne forbindelse eller ved tidligere anledning har tilmeldt sig vores nyhedsbrev.

 

Hvordan fungerer konkurrencen?
Kampagnen løber i perioden 01.10.20 til 31.03.21.

Konkurrencen har 6 trækninger dvs. i alt 6 vindere af deres olieordre og fordeler sig således:

Oktober: Månedskonkurrencen starter 01.10.20 kl. 00.01 og løber til 31.10.20 kl. 23.59. Vinderen af oktober måned udtrækkes senest den 10.11.20 og får direkte besked. 

Månedskonkurrencerne i oktober, november, december, januar, februar og marts starter således på samme måde den første dag i måneden kl. 00.01 og slutter på månedens sidste dag kl. 23.59. Alle månedsvinderne udtrækkes senest den 10. i den efterfølgende måned. Navn på vinderne nævnes i det efterfølgende nyhedsbrev, og får herudover direkte besked.

 

Præmierne udgør:
Konkurrencen har en præmie hver måned i ovennævnte måneder, som udgør værdien af vinderens oliebestilling i den respektive måned – dog maks. 20.000 kr. 

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Gevinstafgiften er betalt. Ansatte hos Q8 samt medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen. 

 

Behandling af personoplysninger
Udbydes af Q8 Danmark A/S 

Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København, Telefon 80 20 88 88, www.Q8.dk. 

Deltageren giver ved deltagelse i tiltaget sin accept af betingelserne. 

Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har i henhold til persondataloven ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet, dette kan ske ved at kontakte os. Oplysningerne vil i øvrigt blive behandlet i overensstemmelse med vores persondatapolitik.