Valg af fyringsolie

Når du handler online, sparer du penge hver gang – uanset hvilken olie du vælger. Men den fyringsolie, du vælger, kan have stor betydning for din olieøkonomi. Du kan som regel spare penge i det lange løb ved at vælge en fyringsolie af høj kvalitet med lavt svovlindhold og bedre forbrændingsevne. Det giver et lavere forbrug og en bedre varmeøkonomi til glæde for dig og miljøet. Hos Q8 tilbyder vi fire forskellige typer fyringsolier. 

Basis

 • Frostsikret til -20 grader
 • Anbefales til både indendørs og udendørs tanke
 • Lavt svovlindhold (50-500 ppm)

"En standard fyringsolie af god kvalitet, men ikke tilsat kvalitetsforbedrende additiver, som forbedrer fyrets drift og sikrer en længere levetid."

Comfort

 • Frostsikret til -20 grader
 • Rensende og korrosion beskyttende egenskaber
 • Anbefales til både indendørs og udendørs tanke
 • Sodforebyggende
 • Rustbeskyttende
 • Forbedrer driften
 • Lavt svovlindhold (50-500 ppm)

"En fyringsolie der renser og sikrer fyrets drift, og dermed giver en optimal forbrænding."

Comfort Super

 • Frostsikret til -12 grader (-24 fra 1/12)
 • Rensende og korrosion beskyttende egenskaber
 • Anbefales til både indendørs og udendørs tanke
 • Sodforebyggende
 • Rustbeskyttende
 • Forbedrer driften
 • Lavt svovlindhold (10 ppm)

Fyringsolie som sikrer drift og optimal forbrænding.

Flere fordele ved Comfort og Comfort Super fyringsolier

 • Varmeanlægget holder længere

  Vores Comfort fyringsolier har rensende egenskaber, som beskytter olietanken og rørsystemet mod rust og korrosion.

 • Mindre olieforbrug

  Når oliefyret brænder, afgives der sod, som sætter sig på kedelvæggene. Jo tykkere sodlag, desto højere olieforbrug. Begge Comfort olier forebygger mod soddannelse, og derved opnås optimal udnyttelse af olien og dermed forbrug.

 • Mindsker risikoen for stop på oliefyret

  Vores Comfort olier holder dysen ren i længere tid, så forbrændingen sker med fuldt varmeudbytte af olien og forhindrer tilstopning af olierør og forvarmer, hvilket forebygger driftsstop.

 • Ren forbrænding

  Begge Comfort olier indeholder et relativt lavt svovlindhold (10ppm), hvilket gør at færre miljøbelastende stoffer (SO2) sendes ud gennem skorstenen.

Blåflamme fyringsolie

Hvis du har et oliefyr med kondenserende kedel og blåflamme brænder, skal du være ekstra opmærksom på at bestille Blåflamme.

 • Svovlindhold på (maks 50 ppm., som er et krav ved anvendelse i blåflammebrændere)
 • Frostsikret til -20°
 • Anbefales til både indendørs og udendørs tanke
 • Fri for additiver

Kontakt din servicetekniker eller kedelleverandør, hvis du er i tvivl, om dit oliefyr skal bruge en særlig fyringsolie. Vi kan også altid hjælpe på telefon 8020 8888.