OKQ8 Scandinavias adfærdskodeks – partnere

Dette adfærdskodeks gælder for leverandører, forhandlere, repræsentanter og andre samarbejdspartnere til OK-Q8 AB og dets datterselskaber.