LNG

Med LNG-brændstof, der består af flydende naturgas, reduceres CO2e-udledningen med op til 20 %* i forhold til konventionel diesel.

Hvad er LNG?

LNG står for liquefied natural gas og består af naturgas, der er gjort flydende ved nedkøling til minus 162 grader. Ved nedkølingen reduceres gassens volumen drastisk, mere præcist til 1/600 af dens originale volumen, hvilket gør LNG brugbar som brændstof til både lastbiler og skibe. 
Selvom LNG gas er et fossilt brændstof, er der mange fordele ved at investere i LNG-anlæg og LNG-køretøjer allerede nu. Sammenlignet med konventionel diesel udleder LNG op til 20 % mindre CO2​e*.

På sigt skal vores LNG-anlæg kunne levere det fossilfrie LBG, der står for liquefied biogas. De to brændstoffer er kemisk identiske, og det betyder, at overgangen fra LNG gas til det fossilfrie LBG biogas brændstof ikke kommer til at kræve yderligere investeringer på hverken anlæg eller køretøjer.

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor vælge LNG?

Her er 5 grunde til, at du bør investere i LNG til din lastbilsflåde.

 • Flydende LNG er et mindre klimabelastende brændstof end diesel
 • Sammenlignet med traditionel diesel udleder LNG op til 20% mindre CO2e* over brændstoffets livscyklus
 • Flydende, nedfrosset LNG er komprimeret til 1/600 af den oprindelige volumen. Det gør den særdeles velegnet som brændstof til både lastbiler og skibe
 • En fremtidig overgang fra LNG til LBG biogas vil ikke kræve yderligere investeringer på hverken dine anlæg eller køretøjer
 • LNG-anlæggene  er fuldautomatiske og både hurtige og lette at betjene
*Sammenlignet med fossil diesel udleder LNG op til 20 procent mindre CO2e* over brændstoffets livscyklus. RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/ 652 - af 20. april 2015

Billede krediteret Vision+ Rådgivende Ingeniører

Nyt LNG-anlæg åbner i Hirtshals

Et samarbejde mellem Hirtshals Havnefond, Hirtshals Transport Center og Q8 sikrer nu, at vi åbner endnu et LNG-anlæg til den tunge transport åbner i Danmark primo 2024.


Mindre klimabelastende transport gennem Jylland

Med åbningen i Hirtshals tager vi endnu et vigtigt skridt mod at sikre godstransporten fra Europa gennem Danmark og videre nordpå med mindre klimabelastende brændstoffer. Anlægget i Hirtshals har, ligesom Padborg, fuldautomatisk tankning, der på få minutter kan tanke alle typer lastbiler. 

Padborg - Danmarks første LNG-anlæg til tung transport

Danmarks første LNG-anlæg ligger i Padborg - lige ved siden af en af Europas største grænseovergange. Da LNG-gas allerede er et udbredt brændstof i flere dele af Europa, kommer placeringen således til at udgøre den danske forlængelse af IDS' samlede europæiske netværk af tankanlæg, hvor der kan tankes LNG, der på nuværende tidspunkt tæller +87 lokationer i Europa. Håbet er selvfølgelig, at placeringen på sigt vil komme til at udgøre første led af en række placeringer i Danmark, hvor lastbiler kan tanke flydende LNG-gas.

(Grafikken tilhører Makeen Energy)

Hvad siger transportbranchen om LNG?

Jens Andersen

Jens Andersen

CEO, Kaj Madsen Fjelstrup A/S

Kaj Madsen Fjelstrup A/S er en transportvirksomhed med base i Kolding, der har speciale i internationale transporter af temperaturfølsomt gods. Virksomheden har klare mål for deres omstilling til bæredygtig transport, og i dag består 10 % af dens flåde af lastbiler, der kører på LNG brændstof. 

”LNG er en god mulighed nu, fordi der er masser af det – og vi skal ikke holde i otte timer for at lade et batteri op. Vi kan tanke på samme facon som i dag og få en væsentligt reduceret klimabelastning,” siger Jens Andersen og fortsætter:

”For mange af vores kunder er det udslagsgivende, at vi kan tilbyde klimarigtig kørsel. Vores kunder tager godt imod LNG som en del af løsningen – og vi vil gerne kunne tilbyde vores danske kunder flere muligheder. Hvis LNG/LBG-markedet udvikler sig fremad, så er der et kæmpe potentiale, som vi kan dyrke. Jeg forestiller mig, at vi vil investere yderligere, hvis markedet følger med.”

Peter Therkelsen

Peter Therkelsen

Group CEO, H. P. Therkelsen A/S

H.P. Therkelsen er leverandør af logistik- og serviceløsninger med speciale i landevejstransport af levnedsmidler i Europa. Virksomheden har hovedkontor i Padborg, og i dag består 5 % af dens flåde af lastbiler, der kører på LNG brændstof. 

“Vi har valgt LNG, fordi det for os at se er det eneste alternativ til diesel lige nu. Og det eneste alternativ på vej mod en grønnere omstilling for lige netop vores forretning. De fysiske begrænsninger i andre alternativer som el gør, at vi vælger LNG,” siger Peter Therkelsen og fortsætter:

 Jeg synes, man skal passe på med at vente på, at der kommer noget bedre, for vi ved jo reelt ikke, hvornår det kommer, og hvornår det er bæredygtigt. LNG er allerede derude, og det mener jeg, vi skal udnytte.”

Brug for et IDS-kort?

Kører du tung transport? Med et IDS-kort (truck) erhverv får du altid nem og sikker adgang til end 1000 anlæg i Europa og online overblik over forbrug og transaktioner i realtid. IDS-kortet giver også adgang til at tanke LNG.

Ofte stillede spørgsmål om LNG

 

 • Hvad kræver det for at kunne køre på LNG og i fremtiden LBG?

  Hvis man er interesseret i at køre på LNG gas, kræver det en lastbil med en LNG-forbrændingsmotor. Når først man har investeret i en sådan lastbil, kræver det ingen yderligere investeringer at kunne køre på LBG biogas i fremtiden. LNG og LBG er kemisk identiske, og derfor er LNG-forbrændingsmotorer også kompatible med LBG.

 • LNG er brændstof baseret på fossil naturgas – hvordan er det mindre klimabelastende?

  LNG er, på nuværende tidspunkt, et mindre klimabelastende alternativ til fossil diesel, når man ser på områder som CO2e-udledning og udledning af skadelige partikler. Målet er selvfølgelig en fossilfri fremtid, og derfor er planen også, at LNG naturgas på sigt skal erstattes med LBG (brændstof af flydende biogas), når LBG bliver mere tilgængeligt.

  Skiftet fra LNG til LBG kommer ikke til at kræve yderligere investeringer, da både tankanlæg og LNG-lastbiler er kompatible med LBG.   

 • Hvorfor venter I ikke med at levere flydende gas, til I kan levere den fossilfri?

  Hvis vi skal være med til at sikre en mindre klimabelastende transport af den tunge trafik, kræver det, at vi kan stille den nødvendige infrastruktur til rådighed. En sådan infrastruktur tager tid at etablere, og derfor er vi i gang allerede nu. Samtidig gør vi det også for at skabe kendskab til et mindre klimabelastende alternativer, der er tilgængeligt allerede nu.

  Sammenlignet med fossil diesel udleder LNG gas nemlig op til 20 % mindre CO2e. Samtidig elimineres svovludledningen og mængden af skadelige sodpartikler reduceres markant sammenlignet med fossil diesel.

  Når der allerede nu er et mindre klimabelastende naturgas-brændstof tilgængeligt og når overgangen til det fossilfri LBG-biogas brændstof desuden ikke kommer til at kræve yderligere investeringer, ser vi ingen grund til at vente.

 • Hvornår kan man forvente at kunne tanke LBG-biogas?

  Det er svært at give en konkret tidshorisont for, hvornår LBG kan leveres til vores tankanlæg, da det afhænger af produktionen og tilgængeligheden af biogas i Danmark og i vores nabolande. Selvom vi endnu ikke kan sætte en specifik dato eller årstal på, hvornår vi kan levere LBG, er der allerede nu fordele at hente ved at tanke LNG brændstof sammenlignet med almindelig fossil diesel. Sammenlignet med fossil diesel udleder LNG nemlig op til 20 % mindre CO2e. Samtidig elimineres svovludledningen og mængden af skadelige sodpartikler reduceres markant sammenlignet med fossil diesel.

 • Hvad er jeres forventning til det danske marked?

  Vi forventer, at LNG fuel og på sigt også LBG kommer til at indtage en central plads blandt udbuddet af brændstoffer til den tunge transport. Det er svært at sætte et konkret tal for, præcist hvor udbredt LNG kommer til at være, men kaster man et blik på det tyske marked, er LNG et meget efterspurgt brændstof. Det er en udvikling, vi også forventer at se i Danmark.

 • Kan man forvente en udvidelse af Q8's LNG-netværk i Danmark og hvad er tidshorisonten i så fald?

  Vi ser hele tiden på nye muligheder for at udvide vores netværk af anlæg med LNG. Vi har valgt at placere vores første LNG-anlæg i Padborg og Hirtshals, fordi placeringen hænger godt sammen med IDS’ samlede europæiske netværk af tankanlæg, hvor der kan tankes LNG.

  På sigt ser vi muligheder for at åbne flere LNG-anlæg i Danmark, hvor det giver mening for markedet og vores kunders behov. Da LNG gas fortsat er et meget nyt brændstof i Danmark, er det dog ikke muligt at give en konkret plan for, hvor og hvornår flere anlæg kan blive anlagt.