Bionedbrydelige produkter

Vores bionedbrydelige produkter har en nedbrydelighed på min. 60% og her finder du bla. miljøvenlige hydraulikolier.