ISO-certificeringer

Kvalitetspolitik | Miljøpolitik | Arbejdsmiljøpolitik

Hos Q8 Danmark A/S er det vigtigt, at vores kunder ved, at vi lever op til de ISO-standarder, som er krav i vores branche. Vores ISO-certificeringer betyder, at vi lever op til standarder ift. vores processer inden for kvalitetssikring, miljøpolitik og arbejdsmiljø.

ISO 9001:2015 | Kvalitetspolitik

Virksomheden skal tilbyde god kvalitet og et bæredygtigt perspektiv i både produkter og tjenester samt faglig kompetence hos alle medarbejdere og et højt serviceniveau for herigennem at opnå øget tilfredshed og loyalitet hos vores kunder.

 • Definition af kvalitet og forpligtelser

  Q8Oils’ definition af kvalitet

  • at handle hurtigt og professionelt når kunder eller andre interessenter henvender sig
  • at sikre, at produktet, vi leverer, er den optimale løsning i kundens applikation i den grad, det er muligt
  • at levere til tiden og i den aftalte kvalitet
  • at sikre at organisationen har de nødvendige kompetencer og rammer
  • at sikre et aktivt samarbejde i og mellem afdelingerne

  Q8Oils forpligter sig til

  • at opdatere og videreudvikle kvalitetsledelsessystem herunder arbejdsgange, holdninger og kompetencer løbende
  • at opstille konkrete mål, der viser i hvilket omfang, kvalitetspolitikken og -målene er opfyldt
  • at overholde alle relevante lov- og myndighedskrav

ISO 14001:2015 | Miljøpolitik

Virksomheden skal løbende, aktivt og systematisk arbejde for at minimere belastningen af det eksterne miljø, hvor det er økonomisk og teknisk muligt.

 • Miljøpolitiske målsætning og forpligtelser

  Q8Oils’ miljøpolitiske målsætning er

  • at reducere vores miljøpåvirkning løbende og skabe en positiv indvirkning på samfundet på en økonomisk og ansvarlig måde
  • at revurdere vores processer hvert år for at øge bæredygtigheden i leverandørkæden
  • at købe færdige produkter fra en smøreolieblandingsfabrik, som vi har langsigtede relationer med, og som har en positiv tilgang til miljø og bæredygtighed
  • at sikre, at medarbejdere kender og forstår miljøpolitikken og handler derefter
  • at sikre, at medarbejdere kender handlingsplaner og deltager aktivt, hvor det er relevant

  Q8Oils forpligter sig til

  • at opdatere og videreudvikle arbejdsgange, holdninger og kompetencer
  • at opstille konkrete mål, der viser i hvor høj grad, der leves op til miljøpolitikken og målsætninger
  • at overholde alle bindende forpligtelser og relevante lov- og myndighedskrav

ISO 45001:2015 | Arbejdsmiljøpolitik

Virksomheden skal arbejde strategisk og operationelt med arbejdsmiljø på vores kontorer. Ud fra risikovurderinger og sikkerhedsbesøg kortlægger vi vores arbejdsmiljøarbejde. Med afsæt i disse kortlægninger opstiller og vurderer vi hvilke forebyggende aktiviteter, virksomheden skal arbejde med.

 • Arbejdsmiljøpolitiske målsætning og forpligtelser

  Q8Oils arbejdsmiljøpolitiske målsætning er

  • at lægge vægt på en sund balance mellem arbejde og fritid samt opfordre til opladning i fritiden
  • systematisk at eliminere eller reducere risikoen for uheld og ulykker
  • at være opmærksomme på hinanden for at sikre bedst muligt psykisk arbejdsmiljø

  Q8Oils forpligter sig til

  • at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø for egne medarbejdere samt de mennesker, der påvirkes
  • løbende at arbejde for et forbedret samlet arbejdsmiljø med reducerede risici
  • at overholde alle relevante lov- og myndighedskrav
  • at konsultere og inddrage arbejdstagerne - og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor de findes