Sådan vælger du det rigtige smørefedt

Valg af det rigtige smørefedt er afgørende for at maksimere ydedygtigheden af din anvendelse. Mens de mest benyttede specifikationer giver en generel indikation af, hvilken smørefedttype der skal anvendes, tager de ikke nødvendigvis hensyn til alle driftselementer og parametre, der påvirker systemperformance og -effektivitet. Denne artikel hjælper dig med at vælge det rigtige smørefedt til din specifikke anvendelse.

Af Joris Leyers, Q8Oils, 14. MAJ 2019

I mange industrier er specifikationerne for smørefedt beskrevet i ret generelle vendinger, såsom: 'NLGI (National Lubrication Grease Institute (Det Nationale Institut for Smørefedt)) nr. 2 af høj kvalitet', mens OEM'er i andre tilfælde specificerer smørefedtet ved at angive et mærke-/produktnavn sammen med yderligere oplysninger, f.eks. en DIN- eller ISO-specifikation.

 

Et specifikt smørefedt til enhver anvendelse

Udvalget af olieprodukter er imidlertid ekstremt bredt og varieret, og hvert produkt har specifikke kvaliteter, som gør det egnet til specifikke anvendelser. En korrekt anbefaling af et smørefedtprodukt kræver en omfattende indsigt i alle involverede driftselementer:

 • Driftstemperatur og -betingelser
 • Belastning
 • Omdrejningshastighed
 • Anvendelsestype

 

Basisoliens viskositet

Hovedparten af anvendelserne involverer smøringen af lejer. For disse anvendelser er basisoliens viskositet det vigtigste parameter. Forveksl ikke dette med konsistensen som foreskrevet af National Lubrication Grease Institute (NLGI).

For at udregne basisoliens minimumsviskositet skal du kende de følgende parametre:

 • Gennemsnitlig lejediameter dm (mm)
 • Lejets omdrejningshastighed (rpm)
 • Driftstemperatur (°C)

Figuren nedenfor viser, hvordan du kan bestemme basisoliens minimumsviskositet for din anvendelse.

For eksempel: Gennemsnitlig lejediameter 200 mm. Omdrejningshastighed 500 rpm, driftstemperatur 70 °C

Trin 1: Gennemsnitlig lejediameter 200 mm

Trin 2: Omdrejningshastighed: 500 rpm

Trin 3: Det definerer basisoliens viskositet ved en driftstemperatur på 70 °C til at være => ca. 18 mm²/s

Trin 4: 18mm²/s ved 70 °C er ved 40 °C (følg pilene) ca. 60 mm²/s

 

Hvordan påvirker lejets omdrejningshastighed basisoliens minimumsviskositet?

 • Højere omdrejningshastigheder af lejet kræver en lavere viskositet
 • Lavere omdrejningshastigheder af lejet kræver en højere viskositet

 

Hvordan påvirker driftstemperaturen basisoliens minimumsviskositet?

 • Højere driftstemperaturer kræver en højere viskositet
 • Lavere driftstemperaturer kræver en lavere viskositet

 

Hvordan påvirker den gennemsnitlige lejediameter basisoliens minimumsviskositet?

 • Større gennemsnitlige lejediametre kræver en lavere viskositet
 • Mindre gennemsnitlige lejediametre kræver en højere viskositet

 

Basisolier og type af fortykningsmiddel

Smørefedter er normalt baseret på gruppe I og II af mineralske basisolier. Disse smørefedter er velegnede til anvendelser ved en driftstemperatur på op til 120 °C. Til anvendelser ved ekstremt lave eller høje driftstemperaturer bruges syntetiske basisolier med PAO eller ester. Disse basisolier er også egnede til anvendelser, hvor der er behov for et udvidet dræninterval, eller hvor godkendelser af fødevarekvalitet og/eller bionedbrydelighed er påkrævet.

Udover basisolien er fortykningsmidler også med til at bestemme basisstrukturen af smørefedter og klassificere disse i forskellige typer. Der bruges forskellige typer af fortykningsmidler med og uden metalsæbe, alle med deres helt specifikke egenskaber. De kan variere i forhold til:

 • Vandbestandighed
 • Pumpbarhed
 • Dråbepunkt
 • Termisk stabilitet
 • Mekanisk stabilitet

Sæbefortykningsmidler kan inddeles i metalsæbefortykningsmidler (Li, Ca, Al) og ikke-metalsæbefortykningsmidler (polyurea, ler, silicagel, PTFE...) 

Smørefedtets konsistens

NLGI-klassifikationen, som er et mål for smørefedtets konsistens, bestemmes af koncentrationen og typen af fortykningsmiddel og i mindre grad af basisoliens viskositet. Det er muligt at have smørefedt med en høj NLGI 3-konsistens og en basisolieviskositet på 40 mm²/s. Det er også muligt at have et meget flydende smørefedt (NLGI 00) med en viskositet på 800 mm²/s.

Det er en god tommelfingerregel at bruge smørefedter med højere NLGI-klassifikationer til anvendelser med højere hastigheder.

Skemaet nedenfor forklarer de forskellige NLGI-klasser.

Smørefedtets performance

Når alle de ovennævnte parametre er fastlagt, skal de følgende performanceegenskaber for smørefedtet bruges som kriterier for udvælgelsen:

 • Dråbepunkt
 • Vandudvaskning
 • Pumpbarhed
 • Miljøvenlighed

Disse egenskaber defineres primært af anvendelsesbetingelserne: vand, performance under ekstremt tryk, damp, temperatur, fødevareindustri, bionedbrydelighed, ekstreme betingelser osv.

Det er for eksempel ikke nødvendigt at bruge et smørefedt til brug ved høj temperatur, når lejet hovedsageligt arbejder ved omgivelsestemperatur. Og et leje med lav belastning og høj hastighed har ikke brug for EP-additiver med høj performance.

Det følgende overblik viser Q8Oils' sortiment af smørefedter med hensyn til performance ved driftstemperatur.

Kontakt vores rådgiver

Søren Junker

Søren Junker er uddannet mekanik ingeniør og har mere end 30 års erfaring indenfor oliebranchen. Han har stor viden på hele industrifeltet uanset om du har brug for en ekspert på gasmotorolier, metalbearbejdning eller generel industri.

 • Rådgiver med baggrund som ingeniør
 • 30 års erfaring indenfor olie til industrien
 • Ekspert på gasmotorolie
 • Bred teknisk forståelse uanset maskine

 

Ring direkte til Søren på 4599 2573 

 
Udfyld formularen, så kontakter Søren dig.
 
 
 

Tak

Vi kontakter dig hurtigst muligt.