Udskift din mineralske olie med en biologisk nedbrydelig olie

Der er en stigende bevidsthed om betydningen af at anvende miljøvenlige smøremidler, især inden for økologisk følsomme områder såsom skovbrug, landbrug, vandveje, marine- og mineindustrien etc.

Mange ejere af hydrauliske installationer støtter op om den miljømæssige bekymring, men spekulerer på, om deres maskines ydeevne kan opretholdes, når der skiftes fra en standard hydraulikolie til en bionedbrydelig olie såsom Q8 Holbein Eco.

 

Hvad med driftseffektiviteten ved skiftet til en bionedbrydelig olie?

Vi kan med sikkerhed sige, af den hydrauliske installations ydeevne og levetid ikke påvirkes negativt, når der skiftes til en bionedbrydelig olie af høj kvalitet. Læs artiklen Q8 Holbein Eco tildeles EU-Blomsten for at få mere viden om, hvordan Q8 Holbein leverer større driftseffektivitet.

Dog bør du tage højde for nogle få regler, når der skiftes fra en mineralsk olie til en biologisk nedbrydelig olie. I teorien er Q8 Holbein Eco blandbar med andre bionedbrydelige og mineralske hydraulikolier. I praksis kan kvaliteten af den aktuelt anvendte hydraulikolie imidlertid forårsage problemer med hensyn til smørende egenskaber og levetiden af frisk olie.

 

Analysér din olie, før du erstatter den med en biologisk nedbrydelig olie

Før du påfylder din hydrauliske maskine med en ny bionedbrydelig olie, skal du først analysere kvaliteten af den olie, du anvender i øjeblikket. Bestem foreneligheden af de gamle og nye olier ved at udføre test af luftfrigivelse, skumadfærd, viskositet og vandindhold på grundlag af en prøve af den anvendte olie (ca. 500 ml).

Hvis der ikke findes tilgængelige oplysninger om den anvendte olie, eller hvis resultaterne af olieanalysen er negative med hensyn til kvalitet eller kompatibilitet, skal du følge de nedenstående anvisninger for god praksis. 

 

Instruktioner til påfyldning eller blanding af bionedbrydelige hydraulikolier

Ved skiftet fra mineralsk olie til bionedbrydelig olie kan ISO-standarden 15380 bruges som generel retningslinje. Denne standard fastsætter en maksimal forureningsgrad for mineralsk olie på 2 %. Ved blanding af to forskellige bionedbrydelige olier er den samme grad på 2 % acceptabel.

For at sikre en minimal forureningsgrad skal du følge disse anvisninger:

 

Olieskift uden demontering af maskindele

 • Tøm hydrauliksystemet. Ca. 40 % af den hydrauliske olie vil forblive i pumper, rør, filtre, ventiler og cylindre.
 • Fyld hydrauliksystemet til det normale niveau med den nye olie.
 • Gentag de to ovenstående trin, indtil grænsen på 2 % er nået. Denne proces er nødvendig for at skylle og rense det hydrauliske system.

Eksempel: Efter én olieaftapning: 40 % af den gamle olie er tilbage. Efter to olieaftapninger: 16 % af den gamle olie er tilbage (0,4 x 0,4). Efter fire olieaftapninger: 2,5 % af den gamle olie er tilbage (0,4 x 0,4 x 0,4 x 0.4).

 

Olieskift med demontering og dræning af maskinkomponenter

Ved at bruge et vist antal arbejdstimer på at demontere maskinen kan mængden at resterende olie i cylindrene, rørene og filtrene reduceres med cirka 15 %. Det betyder, at to olieaftapninger er tilstrækkelige til at nå en forureningsgrad på 2,3 % (0,15 x 0,15).

For at bestemme den mest omkostningseffektive metode til olieskift (med eller uden demontering) skal antallet af arbejdstimer vejes op mod kostprisen af den olie, der bruges til at rense installationen.

 

Andre anbefalinger ved påfyldning/blanding af bionedbrydelige hydraulikolier

Rengør om muligt den tomme tank og de demonterede dele under proceduren.

 • Udskift alle filtre.
 • Tøm maskinen for luft, og genstart den mellem hver skylning, samtidig med at eventuel luft låst i systemet håndteres.
 • Angiv tydeligt, at maskinen er påfyldt med bionedbrydelig olie.
 • Udskift oliefilteret efter 50 timers drift.
 • Monter et specialfilter til fjernelse af vand.*
 • Indsend en olieprøve til kontrol, efter at maskinen er klar til brug.

* Vand i systemet vil normalt fordampe, når systemet kører, men under ekstreme forhold eller i tilfælde af skødesløs rengøring af maskinen kan vand trænge ind i olien. Bionedbrydeligt olie nedbrydes i et vandige miljøer.

Professionel rådgivning

Professionel rådgivning

Søren Junker er vores ekspert på energisektoren. Han er uddannet mekanik ingeniør og har mere end 30 års erfaring i at rådgive industrien, og finde olien der passer til deres maskiner.

 • Rådgiver med baggrund som mekanik ingeniør
 • Stor specialviden om smøremidler
 • Stor teknisk forståelse uanset maskine

Ring til Søren på 4599 2573 eller udfyld nedenstående formular, så kontakter han dig.

 
 
 

Tak

Søren kontakter dig hurtigst muligt.