Q8 Bach XNRG – miljørigtige og effektive skæreolier

Den Europæiske Union ønsker at reducere brugen af mineralske olier. Q8 Bach XNRG-biosmøremidlerne overgår kravene i EN 16807 og kombinerer fremragende skæreperformance med en miljøvenlig karakter.

Af Marc Polfliet, 2. DECEMBER 2017

Maksimeret performance og minimeret miljøpåvirkning

Den Europæiske Union ønsker at reducere brugen af mineralske olier. Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) har udsendt en standard, der præciserer betegnelsen biosmøremiddel og minimumskravene til alle former for biosmøremidler og biobaserede smøremidler. Q8 Bach XNRG-biosmøremidlerne overgår kravene i EN 16807 og kombinerer fremragende skæreperformance med en miljøvenlig karakter.

Den europæiske standard EN 16807 "Kriterier og krav til biosmøremidler og biobaserede smøremidler" definerer, hvornår et smøremiddel kan defineres som et biosmøremiddel. Standarden beskriver ligeledes kortfattet relevante behov for testmetoder og nuværende anbefalinger for tilknyttede standarder på området for bionedbrydelighed og produktfunktionalitet.

 

Q8 Bach XNRG: høj performance, lav miljøpåvirkning

Q8 Bach XNRG-produkterne er miljørigtige skæreolier med høj performance. Q8Oils Forsknings- & Udviklingslaboratorium har erstattet de almindeligt anvendte mineralske olier med syntetiske estere. Dette har resulteret i køle-smøremidler til metalbearbejdning, der er fordelagtige for operatørernes sundhed, miljøet og ydedygtigheden i forhold til forskellige anvendelser.

De syntetiske estere, der bruges i Q8 Bach XNRG-smøremidlerne, giver mange fordele:

  • Bionedbrydelige og baseret på genbrugsstoffer
  • Ikke giftige og miljøvenlige
  • Større smøreevne
  • Overlegen filmstyrke
  • Fremragende forhold mellem temperatur og viskositet (VI)
  • Højt flammepunkt
  • Lav volatilitet og formindsket olietågedannelse*

*: Olietåge forekommer ofte ved brug af køle-smøremidler til metalbearbejdning. Olietågen kan indåndes af arbejdstagere og udgør dermed en potentiel sundhedsrisiko.

 

Q8 Bach XNRG: endnu mere biologisk end påkrævet

Q8 Bach XNRG-sortimentet består af fornybare ressourcer. Mere end 65 % af kulstofindholdet stammer fra fornybare ressourcer, hvorved produktet overgår kravene i EN 16807. Bionedbrydeligheden af disse effektive og miljørigtige skæreolier er testet ved brug af den aerobe OECD 301B-bionedbrydelighedstest. "I laboratoriet simulerer vi nedbrydningen af kulbrinter ved at tilføre bakterier", forklarer Fabio Farinazzo, R&D-forsker hos Q8Oils.

“I forbindelse med ilt vil disse bakterier nedbryde kulbrinterne til vand og kuldioxid. Den ultimative bionedbrydning er nået, når der ikke er flere kulbrintestoffer tilbage ved afslutningen af testen." I henhold til OECD 301B-testen har Q8 Bach XNRG-smøremidler en bionedbrydelighed på mere end 60 %. 

Kontakt vores rådgiver

Søren Junker

Søren er uddannet mekanik ingeniør og har mere end 30 års erfaring indenfor oliebranchen. Han har stor viden på hele industrifeltet, uanset om du har brug for en ekspert på gasmotorolier samt olier til metalbearbejdning eller generel industri.

  • Rådgiver med baggrund som ingeniør
  • 30 års erfaring indenfor olie til industrien
  • Bred teknisk forståelse uanset maskine

Ring direkte til Søren på 4599 2573 

Udfyld formularen, så kontakter Søren dig.
 
 
 

Tak

Vi kontakter dig hurtigst muligt.