Valg af den rigtige olie til hydrauliske systemer

Hydraulikolien er den vigtigste komponent i et hydraulisk system. Valg af den rigtige hydraulikolie er afgørende for at garantere den bedste performance og effektivitet af systemet. Hver olie har sine specifikke egenskaber med hensyn til viskositet, egnede driftsbetingelser, slidreducerende egenskaber m.v. I denne artikel tilbyder vi værdifulde tips og tricks til at vælge den rigtige olie til dit hydrauliske system.

Af Joris Leyers, Q8Oils, 10. FEBRUAR 2018

Hydraulikolien (HO) er en vital del af ethvert hydraulisk system, da den påvirker vigtige performanceparametre såsom kraftoverførslen, smøring, varmeafledning, transport af affald, kontaminering og slamdannelse.

For at vælge den bedste hydraulikolie skal du tage hensyn til driftsbetingelserne og kravene til dit system. Du skal endvidere tage hensyn til gældende sikkerheds- og miljøkrav og bestemmelser.

 

Sådan påvirker hydraulikolier din systemperformance

Olien og komponenterne i et hydraulisk system udgør en helhed. Sammen bestemmer de systemeffektiviteten og levetiden. De kritiske elementer ved en hydraulikolie er olietypen, viskositet og kvalitet.

Et hydraulisk system, der kører på en dårligt matchende olie, har følgende negative virkninger:

 • reduceret effektivitet
 • manglende smøring
 • reduceret levetid for komponenter
 • korrosion, slam og lak
 • varmedannelse

Udover olieegenskaberne er niveauet af kontaminering lige så afgørende for systemets performance og modstandsdygtigheden over for slid på pumpe og komponenter.

 

Hydraulikoliernes viskositet er af vital betydning

Selv om forskelligartede olieegenskaber har en indvirkning på forskellige performancefunktioner, er hydraulikoliens viskositet et afgørende element. Olieviskositeten påvirker hydrauliske systemer på mange måder:

 • volumetrisk effektivitet (= effektivitet i relation til volumentab som følge af indvendige lækager)
 • mekanisk effektivitet (= effektivitet i relation til mekanisk tab som følge af indvendig friktion)
 • (elasto)hydrodynamisk smøring og grænsesmøring
 • kavitation
 • varmeafledning
 • luftfrigivelse
 • filtrerbarhed
 • … 

Det optimale arbejdsområde for et hydraulisk system afhænger i høj grad af olieviskositeten. Hvis hydraulikoliens viskositet er for lav, bliver oliefilmen for tynd, hvilket forårsager direkte metal-til-metalkontakt, hvilket igen medfører for stort slid på komponenterne. Olier med lav viskositet forøger ligeledes risikoen for indvendige lækager, hvilket fremkalder en lavere volumetrisk effektivitet af pumper og motorer.

Hvis oliens viskositet er for høj, bliver systemet langsomt, og du vil opleve reduceret mekanisk effektivitet. Dette fremkalder energitab og unødvendig varmedannelse. Andre negative virkninger af en høj olieviskositet er kavitation, dårlig luftfrigivelse og utilstrækkelig smøring.

HO-viskositeten påvirkes af den omgivende temperatur og driftstemperaturen samt systemdesignet. Høje temperaturer fører til lavere viskositet og vice versa. Valg af en hydraulikolie med den rette viskositet er afgørende for den overordnede effektivitet af det hydrauliske system. Olieviskositeten bestemmer såvel den mekaniske effektivitet som den volumetriske effektivitet og fastsætter grænserne for et hydraulisk systems optimale arbejdsområde.

 

Andre afgørende parametre for hydraulikolier

Udover viskositet har en hydraulikolie mange andre parametre, der påvirker systemets performance:

 • Slidreducerende egenskaber: Slidreducerende additiver danner et tyndt reaktivt lag på overfladen for at forhindre direkte metal-til-metalkontakt. Der er to typer: Zinkbaserede additiver (zinc alkyl dithiophosphate ZDDP) og zinkfri additiver. Zinkbaserede additiver anses for at være de mest almindelige, mens zinkfri additiver anbefales af miljømæssige årsager eller i tilfælde af korrosions- eller hydrolyseproblemer.
 • Viskositetsindeks (VI): Værdi, der angiver temperaturens virkning på viskositeten; olier med en høj VI-værdi bevarer deres viskositet relativt godt i tilfælde af temperaturændringer.
 • Termisk stabilitet og oxideringsstabilitet: Kemisk reaktion på O2, hvor olie danner syreholdige biprodukter. Oxideringshastigheden påvirkes af høj temperatur, vand og slidmetaller (katalysatorer).
 • Luftfrigivelse: Oliens evne til at frigive indelukket luft. Luft forårsager dårlig systemeffektivitet og kavitation.
 • Skumdannelse: Når olien omrøres og iltes, danner den et skum. Dette er et almindeligt problem i hydrauliske systemer. Påvirkende parametre er vand, kontaminering, nedbrudte oliekomponenter, luft og systemdesign.
 • Filtrerbarhed: Evnen til at løbe gennem et filter for at udskille partikler.
 • Demulgeringsevne: Evnen til at frigøre vand, hvilket er vigtigt i fugtige klimaer.
 • Rust- og korrosionsforebyggelse: Hydraulikoliens evne til at forhindre rust og korrosion. Rustinhibitorer vil danne et tyndt lag på metaloverfladerne for at forhindre rust.
 • Materialekompatibilitet: Der anvendes mange forskellige gummi- og elastomermaterialer i slanger, akkumulator, pakninger og tætninger. Hydraulikolien bør testes for tætnings- og elastomerkompatibilitet.

 

Konklusion: Hvordan vælger du den rigtige hydraulikolie?

Følg de næste trin for at vælge den bedst egnede olie til dit hydrauliske system:

 1. Vælg den rigtige viskositet ved de givne driftstemperaturer for at sikre den højeste grad af effektivitet og for at overholde systemkravene.
 2. Vælg de egnede slidreducerende additiver: Zinkholdige eller zinkfri slidreducerende additiver.
 3. Tjek viskositetsindekset. I tilfælde af ekstreme temperaturændringer eller vanskelige driftsbetingelser er hydraulikolier med en høj viskositet det bedste valg.
 4. Vælg den passende kontamineringskontrol og de fornødne overvågningsegenskaber for at sikre, at hydraulikkomponenterne og olien opnår længst mulig levetid.
 5. Kontrollér om der er særlige krav eller bestemmelser såsom brugen af brandhæmmende eller miljøvenlige hydraulikolier. Disse forhold vil ofte påvirke typen af hydraulikolie.

Kontakt vores rådgiver

Søren Junker

Søren Junker er uddannet mekanik ingeniør og har mere end 30 års erfaring indenfor oliebranchen. Han har stor viden på hele industrifeltet uanset om du har brug for en ekspert på gasmotorolier, metalbearbejdning eller generel industri.

 • Rådgiver med baggrund som ingeniør
 • 30 års erfaring indenfor olie til industrien
 • Ekspert på gasmotorolie
 • Bred teknisk forståelse uanset maskine

 

Ring direkte til Søren på 4599 2573 

 
Udfyld formularen, så kontakter Søren dig.
 
 
 

Tak

Vi kontakter dig hurtigst muligt.