Goder OKQ8 Scandinavia

Gennem din ansættelse hos os får du adgang til en mængde fantastiske fordele - både det lille ekstra på arbejdspladsen og privat. Her vil vi fremhæve dele af vores udbud og inspirere dig til at finde lige dine favoritter. Vores tilbud er bredt og fleksibelt for at imødekomme dine og alle andre medarbejderes forskellige behov afhængig af interesser, alder og livssituation.

Personalegoder

Når du bliver ansat i Q8, får du en række muligheder og personalegoder. Du får rabat på brændstof og sortimentet på vores stationer samt andre af vores produkter.  For medarbejdere på hovedkontoret tilbyder vi frokostordning i vores fælles kantine.

Pension, opsparing og tryghed

I takt med, at vi mennesker bliver flere og ældre, bliver pensionen og vores egen pensionsopsparing vigtigere – at sørge for din pension kan føles indviklet og fjernt, men faktum er, at tidlig opsparing og planlægning er grundlaget for en god pension.

Som ansat hos os har du en konkurrencedygtig kollektiv pensionsordning, som giver dig tryghed den dag, du går i pension. Udover pension tilbyder vi også gruppelivsforsikring, som giver beskyttelse ved visse kritiske sygdomme. Vi yder også støtte til din familie, hvis du går bort.

Sundhed og trivsel

Vi tror på, at glade og sunde medarbejdere præsterer bedst – derfor er sundhed og trivsel noget, vi sætter stor pris på. Vi tilbyder derfor alle vores ansatte en behandlingsforsikring. Med vores private behandlingsforsikring får du den nødvendige undersøgelse og behandling på et privathospital eller hos en speciallæge. Vores forsikringsudbyder garanterer dig en hurtig behandling, og de hjælper om nødvendigt med at finde en behandler, så dit sygdomsforløb bliver så kortvarigt som muligt.

Vi opfordrer alle vores medarbejdere til at være aktive, dyrke motion og leve sundt. Derfor tilbyder vi vores kontoransatte sundhedsbidrag. De fleste benytter sundhedsbidraget til fitnesskort, men der findes mange forskellige andre aktiviteter, du kan bruge sundhedsbidraget til. Vi deltager også sammen til forskellige motionsaktiviteter som DHL-stafetten, interne fodboldturneringer og meget andet.

Talentudvikling og uddannelse

Udvikling på alle niveauer er en del af vores forretningsstrategi. Vi vil hjælpe og motivere vores medarbejdere til at blive endnu bedre – men også til at kaste sig ud i nye arbejdsopgaver og ansvarsområder. 

Fritid og karriere

Som arbejdsgiver vil vi gøre det muligt – og opmuntre til – et liv, hvor vi kan kombinere familie og en aktiv fritid med arbejde og karriere.

Arbejdstider og frihed

Vi vil skabe et attraktivt arbejdsmiljø. Derfor hjælper vi hinanden med at finde den bedste løsning for den enkelte medarbejder og den respektive stilling. Det gælder både for vores medarbejdere på kontor og vores medarbejdere på vores stationer. Bliver du ansat på en af vores stationer, har du mulighed for at arbejde både hverdage og i weekender/ferie, hvis du vil tjene lidt ekstra. Hos os får fuldtidsansatte funktionærer tilkoblet hovedkontoret udover de lovpligtige ferie- og fridage, syv ekstra fridage om året med løn, som vi kalder omsorgsdage.

Belønne gode præstationer

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads – og for at tiltrække, fastholde og motivere vores kompetente og ambitiøse medarbejdere anerkender vi ekstraordinære indsatser og gode præstationer. Det gør vi eksempelvis gennem attraktive lønninger og med udmærkelser som OKQ8 Scandinavia-prisen.