Sustainability

For OKQ8 Scandinavia er bæredygtighed ikke bare en smart idé, men også afgørende for vores overlevelse. Vi har gjort bæredygtighed til en integreret del af vores forretning, og det er en af de afgørende faktorer i alt, vi gør.

Bæredygtighed på agendaen

 Som stor brændstofleverandør har OKQ8 Scandinavia en vigtig udfordring og et stort ansvar i at bidrage til en bæredygtig fremtid. Vi skal være opmærksomme på udfordringerne, der kommer undervejs, men vi skal også tænde det lange lys og se fremtidige muligheder og løsninger. Derfor har vi opsat to klare mål for vores rolle i omstillingen til en fossilfri fremtid. 

Klimaneutral i egen drift 2030

Klimaneutral i egen drift 2030

De seneste par år har vi arbejdet på at nå vores første bæredygtighedsmål – at intet i vores egen virksomhed skal påvirke klimaet negativt. 

Det er et ambitiøst mål, og vi arbejder hele tiden for at reducere vores energiforbrug, køre vores egen transport på fossilfrie brændstoffer, minimere klimapåvirkningen på vores rejser, reducere madspild, og sidst men ikke mindst arbejder vi for at skabe løbende forbedringer i vores virksomhed for at nå vores mål.

Klimaneutral i hele værdikæden 2045

Klimaneutral i hele værdikæden 2045

I vores brændstofværdikæde kommer kun 0,3 % af vores CO2-udslip fra vores egne aktiviteter, 17 % kommer fra produktion og 83 % fra kundernes brug af vores produkter. Det betyder, at der findes et kæmpe potentiale i at være en muliggører i vores kunders omstilling til fossilfri brændstoffer. Det er en kamp, vi skal og vil vinde!

Dette mål arbejder vi allerede intensivt med. Vi udvider vores udvalg af flydende biobrændstoffer, installerer ladestandere på stationer, tilbyder bæredygtig bilvask og udvikler hele tiden nye løsninger – både inden for brændstof og hvad angår vores øvrige produktsortiment.
 

Se om vi har et job, der passer til dig

LinkedIn

Følg os på LinkedIn

På LinkedIn kan du løbende følge med i, hvad vi laver, og vi fremhæver spændende job og karrieremuligheder løbende. Vi håber at se dig på LinkedIn.