Vision

Q8's vision tager udgangspunkt i omtanke:

 "Q8 vil være anerkendt for at udvise omtanke for kunder, medarbejdere og verden omkring os."

Omtanke kommer ikke af sig selv. Det kræver aktiv handling. Handling som munder ud i konkrete løsninger af højere kvalitet. Og oplevelser, der minder kunden om, at der er omtanke bag det, Q8 gør.

Q8 udviser omtanke:

  • Ved at levere gennemtænkte produkter, koncepter og services
  • I måden vi leverer produkterne på
  • I attituden, når vi møder og kommunikerer med dig som kunde
  • Ved at have fokus på sikkerhed, sundhed og miljø

Omtanke

Q8 vil være anerkendt for at udvise omtanke for kunder, medarbejdere og verden omkring os. Sådan lyder visionen. Men hvordan arbejder vi med omtanken i praksis?

Kunder
I forhold til vores kunder udmønter omtanken sig i at levere gennemtænkte og relevante produkter, koncepter og services, der afspejler vores kunders behov. Q8 ønsker at fremme en virksomhedskultur hvor service og den personlige relation er i fokus.

Medarbejdere
I forhold til vores medarbejdere består omtanken i vores program af medarbejdergoder, forsikrings- og pensionsordninger samt fokus på sikkerhed, sundhed og løbende udvikling. Q8 er en ambitiøs, men rummelig arbejdsplads. Vi holder et højt uddannelsesniveau der udover et ekstensivt internt uddannelsesprogram også omfatter uddannelse i fritiden.

Verden omkring os
Vores produktportefølje med olie og oliebaserede produkter betinger, at vi hele tiden arbejder seriøst med vores miljø- og klimaudfordringer.

På miljøsiden støtter til fulde myndighedernes arbejde med at sikre at danske tankanlæg er blandt de mest de mest miljøsikre anlæg i verden. Vi indsamler skadelig emballage og spildprodukter fra kunder og egne anlæg med henblik på miljørigtig bortskaffelse eller genbrug.

På klimasiden arbejder Q8 for CO2-neutralitet baseret på reelle energibesparelser eller vedvarende energi. Q8 deltager desuden i projekter der relaterer sig til mulige fremtidige energiformer, herunder især 2. generations biobrændsel. Sidst men ikke mindst arbejder vi på at påvirke vores medarbejdere - og dermed mange danske husstande - til en mere klimamæssig korrekt adfærd.