Bæredygtighed og ansvar

Som en af Skandinaviens førende brændstofvirksomheder er det vigtigt, at vi arbejder proaktivt for at reducere vores miljøpåvirkning samtidigt med, at vi skaber en positiv indvirkning på samfundet.

Vores sociale ansvar

Vi er bevidste om, at vi har en rolle, der går langt ud over det at drive og udvikle vores forretning.


Som olie- og energiselskab har vi et særligt ansvar i forhold til den påvirkning, som vores stationer kan have på klima og lokalmiljø, og som en stor virksomhed har vi også et ansvar for alle de mennesker som enten arbejder for virksomheden eller handler hos os. Vi ønsker at tage ansvar for vores påvirkning af samfund, omgivelser og miljø i både Sverige og Danmark.


For os betyder det blandt andet, at vi stræber efter at være en eftertragtet arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed og hvor mangfoldighed er en force. Sikkerhed, tryghed, sundhed er fokuspunkter i vores arbejde.


Omtanke set i forhold til kunder, medarbejdere og omgivelser har længe været en grundværdi i OKQ8 og Q8, og samfundsmæssigt og socialt ansvar er således en naturlig del af vores måde at drive forretning på.

 

Miljø og Klima

På vores miljø- og klimaside findes informationer om vores arbejde med miljø- og klimaområderne.


Der findes beskrivelse af, hvordan vi aktivt arbejder for at reducere vores CO2-udledning, og hvad vi gør i de enkelte afdelinger for at opnå vores miljø- og klimamål. Endvidere findes information om, hvordan vi vil forbedre energieffektiviteten i den daglige drift, såsom gennem vores bæredygtige stationer.


Herudover findes vores politik "trygt, sundt og bæredygtigt" for mennesker og miljø, og som gælder for hele vores virksomhed og alle vores aktiviteter.

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Olieselskaber er fortsat nødvendige for at få samfundet til at fungere, men vi kan ikke komme udenom, at benzin og diesel påvirker miljøet, og at de produkter vi sælger har en negativ indflydelse, hvis de kommer i kontakt med naturen eller med mennesker. Vi har klare retningslinjer for håndtering af vores produkter for at forebygge spild af vores produkter.


Vores ledelsessystem sikrer, at vi har processer til rapportering og undersøgelse af afvigelser og hændelser. Det hjælper os til at forebygge hændelser og til at håndtere hændelser hurtigt, sikkert og professionelt med fokus på at skåne mennesker og miljøet.

 

Sociale initiativer og partnerskaber

Q8 indgår løbende partnerskaber med relevante firmaer og organisationer.

Vi har aktuelt samarbejdsaftaler med E.ON, To Good To Go og GoMore, der er eksempler på, hvordan vi arbejder efter omtankebegrebet og vores vision.

Alle tre samarbejdsaftaler går i tråd med vores målsætning om at tilbyde bæredygtige løsninger for vores kunder samt være en muliggøre for mennesker i bevægelse.

Samarbejdet med samkørselsportalen GoMore består i, at Q8 giver en gratis kildevand eller kanelsnegl til alle medlemmer på den dag, de rejser via GoMore. Vi håber, at lidt vand eller noget til den søde tand kan hjælpe alle i bevægelse med at nå sikkert frem til destinationen.

Too Good To Go

Too Good To Go er en international virksomhed, der er startet i Danmark. 

Virksomheden arbejder med at bekæmpe madspild. Det gør de gennem en app, der hjælper over 5.000 virksomheder med at sælge overskydende mad.

Madspild øger hele verdens CO2-udledning, men med Too Good To Go's initiativ bliver over 2.500.000 millioner måltider årligt reddet.

Vi vil gerne være en del af den løsning, og derfor samarbejder vi over hele landet med Too Good To Go.

E.ON

I samarbejde med E.ON installerer vi flere hurtigladere på vores stationer. I slutningen af 2018 skal vi tilbyde opladning på mindst 30 stationer.

E.ON er med i EU-projektet GREAT, som indebærer installation af 50 hurtigladere i Sverige og 20 i Danmark for at elektrificere vejen fra Oslo og Stockholm til Hamburg.

GREAT står for Green Regions with Alternative fuels for Transport og er et projekt, som skal etablere 70 hurtigopladningsstationer og tre stationer til bilgas langs de største transportruter fra Hamburg via Danmark til Oslo og Stockholm. OKQ8 Scandinavia tilfører 25 ladepladser i Sverige og 5 i Danmark på deres stationer.

Q8 og SKAT

Vi oplever fra tid til anden interesse omkring vores skatteforhold. Det vil vi gerne komme i møde.

Q8 Danmark A/S er en del af OKQ8 Scandinavia, som opererer i Danmark og Sverige primært med køb og salg af brændstofprodukter fra nordiske leverandører.

Når vi ikke har betalt selskabsskat i Danmark, så skyldes det, at Q8 Danmark A/S i en årrække har haft dårlige resultater og har foretaget store investeringer, som har givet skattemæssige fradrag.

Hovedårsagerne til vores utilfredsstillende resultater har været priskrig samt tab på varelagre og valuta. Fradragene stammer blandt andet fra opkøbet af Gulf Oil og BP i 80’erne. Q8 købte to forsømte selskaber, der krævede betydelige investeringer.  I 1997 lukkede vi vores raffinaderi i Stigsnæs på grund af store driftsmæssige tab, og derudover har vi nedlagt 2/3 af alle servicestationerne i vores netværk.

Vores branche er meget investeringstung, da der er store krav til materiel og sikkerhed – derfor investerer vi meget i alle anlæg.

Vi har ikke kunne gøre fuldt brug af vores fradrag i de år, hvor de er opstået, da virksomheden ikke gav et tilstrækkeligt overskud. Inden for en årrække vil vores fradrag være brugt, og så vil vi også betale selskabsskat i Danmark, som vi gør det i Sverige, hvor indtjeningen er højere.

Vores adfærdskodeks

I OKQ8 Scandinavia har alle ledere og medarbejdere et ansvar for, at alle handler i overensstemmelse med vores forretningsetik. Som medarbejdere har vi alle en central rolle i at opfange eventuelle afvigelser fra vores værdier. For OKQ8 Scandinavia er det afgørende, at vores arbejdsklima er åbent og ærligt, og det er vigtigt, at vi har mulighed for at håndtere og indberette misforhold. Nedenfor finder du OKQ8 Scandinavias adfærdskodeks.

OKQ8 Scandinavia Adfærdskodeks pdf.

OKQ8 Scandinavia Code of Conduct pdf