Bæredygtighed

Som en af Skandinaviens førende brændstofvirksomheder er det vigtigt, at vi arbejder proaktivt for at reducere vores miljøpåvirkning samtidigt med, at vi skaber en positiv indvirkning på samfundet.

Vælg et emne

Sustainability rapport

Velkommen til OKQ8 Scandinavias Sustainability Report 2018/19. Du kan downloade seneste version lige her og se rapporterne for de seneste tre år længst nede på siden. God læselyst.

Bæredygtighedsmål og strategi

I 2030 skal vores egen drift være CO2-neutral. I 2045 skal det samme gælde hele vores værdikæde. Det er ambitiøse mål, der kræver fuld fokus på vores knapt 1000 stationer på tværs af Danmark og Sverige, på selskabets kontorer og lagre samt i distributionsledet. Vi skal også have fokus på at reducere emballage og madspild.

Partnerskaber

Vores sociale initiativer og partnerskaber tager udgangspunkt i vores vision om at være den foretrukne muliggører for bæredygtig bevægelse. De skal bidrage til, at vi som virksomhed opnår vores sociale mål. Vi skal desuden sikre, at vores sociale arbejde støtter lokalt og at vores initiativer er relevante for både ansatte og kunder. 

Bæredygtige stationer

Vi stræber hele tiden efter at åbne nye, bæredygtige stationer, når muligheden opstår. Her på siden kan du læse om vores planer for en fremtid med flere bæredygtige stationer. Du kan også læse om de stationer, der allerede er bygget efter bæredygtige principper.

Vores initiativer

OKQ8 Scandinavia arbejder for en bæredygtig udvikling. Gennem forskellige initiativer tager vi ansvar for at reducere klimapåvirkningen og for et bedre miljø.

Mod en fossilfri fremtid

Vi er overbeviste om, at vores samfunds fremtid er fossilfri. Når vi ser længere frem, så vil der være etableret alternative løsninger til transporten, og de fossile brændstoffer vil blive faset ud.

Vores adfærdskodeks

I OKQ8 Scandinavia har alle ledere og medarbejdere et ansvar for, at alle handler i overensstemmelse med vores forretningsetik. Som medarbejdere har vi alle en central rolle i at opfange eventuelle afvigelser fra vores værdier. For OKQ8 Scandinavia er det afgørende, at vores arbejdsklima er åbent og ærligt, og det er vigtigt, at vi har mulighed for at håndtere og indberette misforhold. Nedenfor finder du OKQ8 Scandinavias adfærdskodeks.

OKQ8 Scandinavia Adfærdskodeks pdf

OKQ8 Scandinavia Code of Conduct pdf

Bæredygtighed i leverandørkæden

I Q8 lægger vi stor vægt på at arbejde sammen med vores leverandører om at øge bæredygtigheden. Vi stiller derfor særligt høje krav til både sporbarhed og arbejdsforhold.