Bæredygtighed

Som en af Skandinaviens førende brændstofvirksomheder er det vigtigt, at vi arbejder proaktivt for at reducere vores miljøpåvirkning samtidigt med, at vi skaber en positiv indvirkning på samfundet.

Transport

Vi vil være den foretrukne partner i forhold til transport. Derfor tilbyder vi et bredt udvalg af produkter og services, som hjælper dig eller din virksomhed med omstillingen hen imod en fossilfri fremtid. 

Bæredygtighedsmål

Senest i 2025 vil vi opnå nettonul-udslip i egen drift. OKQ8 Scandinavia skal i 2035 have opnået netto nul-udledning i hele vores værdikæde, hvilket betyder, at vi skal reducere vores CO2e-udledning med min. 90 procent (ift. basisår 2020) inden da. Vores mission er at sikre mere bæredygtig mobilitet for alle, fra enkeltpersoner og familier til store og små virksomheder i Danmark og Sverige.

Bæredygtighedsrapport

Læs OKQ8 Scandinavias seneste Bæredygtighedsrapport. Her kan du læse mere om vores bæredygtighedsrapport og downloade den seneste version. Nederst på siden finder du rapporterne for de seneste par år. God læselyst. 

Vores initiativer

OKQ8 Scandinavia arbejder for en bæredygtig udvikling. Gennem forskellige initiativer tager vi ansvar for at reducere klimapåvirkningen og for et bedre miljø.

Mod en fossilfri fremtid

Vi er overbeviste om, at vores samfunds fremtid er fossilfri. Når vi ser længere frem, så vil der være etableret alternative løsninger til transporten, og de fossile brændstoffer vil blive faset ud.

Vores adfærdskodeks

I OKQ8 Scandinavia har alle ledere og medarbejdere et ansvar for, at alle handler i overensstemmelse med vores forretningsetik. Som medarbejdere har vi alle en central rolle i at opfange eventuelle afvigelser fra vores værdier. For OKQ8 Scandinavia er det afgørende, at vores arbejdsklima er åbent og ærligt, og det er vigtigt, at vi har mulighed for at håndtere og indberette misforhold. Nedenfor finder du OKQ8 Scandinavias adfærdskodeks.

OKQ8 Scandinavia Adfærdskodeks pdf

OKQ8 Scandinavia Code of Conduct pdf

Bæredygtighed i leverandørkæden

I Q8 lægger vi stor vægt på at arbejde sammen med vores leverandører om at øge bæredygtigheden. Vi stiller derfor særligt høje krav til både sporbarhed og arbejdsforhold.