Bæredygtighed i leverandørkæden

 Hvordan vi arbejder med sustainability i leverandørkæden

Da vores kerneforretning som energi- og olieselskab er at købe og sælge olieprodukter, der opfylder vores kunders behov og krav, og fordi vi hverken udvinder olie eller ejer egne raffinaderier, er det vigtigt, at vi har stabile samarbejdspartnere med socialt ansvarlige aktører.

Vi har i mange år været tilsluttet FN Global Compact. Gennem FN Global Compact støtter vi ti vigtige principper for menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og antikorruption, og det er vigtigt for os, at dem vi samarbejder med, deler vores værdier.

Vi stiller høje krav til vores leverandører, hvad bæredygtighed angår – især vedrørende sporbarhed og arbejdsforhold. Derfor er vores vurderingsproces vigtig og bliver grundigt udført.

 


Dialog og kontrol

Vores Code of Conduct for leverandører bygger på de ti principper i FN Global Compact. Ved indgåelsen af vores årlige indkøbsaftaler kræver vi, at vores leverandører lever op til coden eller tilsvarende code. I forbindelse med indkøbsaftalerne gennemgår vi de eventuelle certificeringer, som leverandøren har, og i hvilket omfang, vi bedømmer, at virksomheden opfylder vores krav. Gennem grundige, løbende kontroller og audits, herunder af en uafhængig tredjepart, kan vi være sikre på et vist kvalitetsniveau hos vores nuværende leverandører.

I tilfælde af misligholdelse kan vi hurtigt genforhandle eller afbryde et samarbejde, med mindre fejlen korrigeres.

Leverandører af fossile brændstoffer

De virksomheder, der leverer fossile brændstoffer til os, gennemgår en ekstra kritisk vurdering, da de udgør en højere risikofaktor for miljøet. I dette arbejde er det vigtigt, at vi vælger leverandører, der køber råolien fra lande, der opfylder vores krav.

Den største svaghed i den fossile leverandørkæde er at få fuld sporbarhed, især i slutningen af kæden, ved selve råvarefremstillingen, da forskellige produkter blandes sammen. Vi kræver derfor, at vores leverandører vurderer og evaluerer deres leverandører i forhold til vores Code of Conduct.

 

Leverandører af brændstof og smøreolie

Vi oplever det som en styrke, at vi ikke udvinder olie eller ejer vores egne raffinaderier. Vi er ikke bundet til at sælge noget specifikt produkt, men kan sælge de produkter, vi tror på, og som opfylder vores høje standarder for bæredygtighed.

For at en leverandør skal blive godkendt af os, skal leverandøren godkende vores Code of Conduct eller selv have en tilsvarende Code of Conduct.

Vi køber færdige produkter fra raffinaderier, som vi har langsigtede relationer med, og som har en højtudviklet tilgang til miljø og bæredygtighed.

 

Leverandører af fornybare brændstoffer

Ved vurdering af fornybare brændstoffer tager vi ligeledes udgangspunkt i en række af vores egne kriterier og FN Global Compacts ti principper. Brændstoffer skal f.eks. fremstilles på en måde, der ikke krænker menneskerettighederne. Med tredjeparts certificeringer, herunder ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) og RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil), samt fuld sporbarhed, kan vi stole på håndteringen af fornybare brændstoffer. Opfølgning sker via vores kontrolsystem efter retningslinjerne i loven om bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer. Loven sigter bl.a. på at beskytte land med stor biodiversitet. Vi har modtaget en såkaldt bæredygtighedsmeddelse fra den svenske energimyndighed, der sikrer, at alle håndterede biobrændstoffer er bæredygtige efter loven.

Miljømærkede produkter

Ud over brændstoffer vælger vi gerne produkter til vores butikker, som er mærket med f.eks. Fairtrade og Svanen. Mærkningerne betyder, at de er kontrolleret af tredjepart.

Bedømmelseskriterier

Alle leverandører vurderes ud fra fastlagte bæredygtighedskriterier. Det inkluderer oprindelsesland, råvare, hvorvidt råvarens fremstilling er forbundet med sociale eller etiske risici, certificeringer og overholdelse af relevante ILO-konventioner.

Vi gennemgår eventuelle certificeringer, ejerskab, størrelse på virksomheden, og i hvilket omfang vi vurderer, at leverandøren kan opfylde vores høje standarder indenfor f.eks. menneskerettigheder, arbejdsvilkår og antikorruption.

Efter at vi har startet et samarbejde med en leverandør, foretages løbende evalueringer, herunder gennem dialog, møder og audits.

 

Vision

Vores vision er at reducere vores miljøpåvirkning yderligere og skabe en positiv indvirkning på samfundet på en økonomisk og ansvarlig måde. Derfor revurderer vi vores processer hvert år for at øge bæredygtigheden i leverandørkæden. Vi inviterer jævnligt til dialog og evaluerer vores leverandører. En stor udfordring er at øge vores portefølje af fornybare brændstoffer, hvilket vi løbende arbejder på.