Mod en fossilfri fremtid

Vi er overbeviste om, at vores samfunds fremtid er fossilfri. Når vi ser længere frem, så vil der være etableret alternative løsninger til transporten, og de fossile brændstoffer vil blive faset ud.

Fremtidens løsninger

Vi ser os selv som en del af omstillingen til en fossilfri fremtid, fordi vi som aktør på brændstofmarkedet har et særligt potentiale til ikke blot at omstille vores egen virksomhed, men også til at hjælpe vores kunder og andre aktører i samfundet med deres omstilling.

 

Derfor har vi sat en række bæredygtighedsmål, der blandt andet sætter fokus på partnerskaber, der skal være med til at fremme udviklingen og forbedre bæredygtig mobilitet og vores alles nærmiljøer. 

 

Vi vil med vores mål om at være klimaneutrale i egen drift i 2030 sætte høje krav til de samarbejdspartnere og leverandører, som blandt andet distribuerer vores brændstofprodukter på tværs af Skandinavien, så vi kan sikre, at bæredygtige alternativer sættes i spil, hvor det er muligt. 

 

Vi er også meget opmærksomme på, at de fossile brændstoffer, som vi sælger i dag, skal udfases over tid. Derfor har vi sat os et mål om at blive klimaneutrale i hele værdikæden i 2045. Det er et ambitiøst mål, for selvom bilerne allerede i dag bruger en mindre andel af fossile brændstoffer, så stiger transportbehovet stødt. 

 

Det sætter ikke kun store krav til os, men også til de produkter og tjenester, vi udbyder.

 

Vi ser vores helt unikke infrastruktur som en oplagt del af fremtidens løsning, fordi den gør det muligt at servicere mange forskellige behov for mobilitet. Flydende el (elektrofuels) er interessant især i forhold til den tunge trafik og til flytrafikken. Andre flydende alternativer, såsom biobrændstoffer, ser vi også som en del af løsningen i den kommende tid - både for at reducere CO2-udslippet fra den transport, der i en årrække endnu er afhængig af fossile brændstoffer, men også som en mulighed for 100% fossilfri brændstoffer. Vi ser også biogas som en del af løsningen, ligesom LNG (flydende naturgas) kan være en mere CO2-venlig løsning til nogle transportformer.

 

Nogle løsninger er langsigtede, mens andre løsninger her og nu kan reducere CO2-udledningen - og begge tilgange er nødvendige for, at vi kan nå vores mål.

 

Du kan læse eksempler på vores bæredygtige initiativer for transporten herunder, eller gå til vores side om bæredygtighed for at læse mere om vores bæredygtighedsmål – fx i vores seneste bæredygtighedsrapport.

 

Samarbejde med E.ON

Vi har i løbet af de seneste år samarbejdet med E.ON om at sætte hurtigladere op på en række stationer i Danmark og Sverige. På samme måde har vi i Sverige siden 2008 samarbejdet med E.ON om at sætte biogasanlæg op i Sverige, og det betyder, at vores kunder i dag har adgang til Sveriges største stationsnetværk for biogas.

Baggrund

Biodiesel HVO100

Q8 Biodiesel HVO100 er et vedvarende biobrændstof produceret på affald og forskellige rest- og biprodukter. Med HVO kan man reducere sin CO2-udledning med op til 90 %. 

I Sverige er vi bedst i branchen på salg af Biodiesel HVO100, og vi har endda salg til privatpersoner på 55 stationer. I Danmark leverer vi HVO100 til hjemmetank og har i sommeren 2020 introduceret salg til erhvervs- og privatkunder på syv af vores stationer. 

Sejl til Samsø og Sild på LNG

I Danmark er Q8 den første leverandør af det mere miljøvenlige fossile brændstof LNG (Liquified Natural Gas), som er naturgas, der er gjort flydende ved nedfrysning til minus 162 grader. 

Med LNG elimineres svovludledningen, mængden af sodpartikler bliver markant mindre, og CO2-udledningen reduceres med op til 20 procent i forhold til konventionel diesel. LNG åbner desuden muligheden for at ekspandere produktsortimentet til den fossilfri pendant LBG. Dermed er LNG lige nu et skridt på vejen mod en fossilfri fremtid.

Vi har leveret LNG til Samsøfærgen siden 2015 og Sildfærgen siden marts 2020.