Vores initiativer

OKQ8 Scandinavia arbejder for en bæredygtig udvikling. Gennem forskellige initiativer tager vi ansvar for at reducere klimapåvirkningen og for et bedre miljø.

Eksempler på bæredygtige initiativer hos os

Her kan du læse fire eksempler på initiativer, som vi mener bærer vores virksomhed i den rigtige retning mod en bæredygtig fremtid.

Opladning af elbil via Q8 ladestation

Hurtig opladning af elbilen

Frem mod 2026 sætter vi lynladere op på alle vores bemandede Q8-stationer. Der vil minimum komme en ladestander med to ladeudtag på hver station, men på nogle stationer sætter vi flere ladestandere op, så det passer til efterspørgslen.

Solenergi

Solen kommer til at blive den vigtigste energikilde i fremtiden, og vi vil være en del af udviklingen. Vi tror på, at der er en øget efterspørgsmål på produkter, der genererer el af solens energi. Derfor har vi købt virksomheden Kraftpojkarna, og dermed taget første skridt mod fremtidens udnyttelse af solenergi. Kraftpojakarna er leverandør af alt, der behøves for at lave et færdigt solcelleanlæg.

Mindre madspild

Hver dag smider vi mad ud, som ikke er blevet købt. Det er ikke bæredygtigt, og derfor gør vi en stor indsats for at reducere madspild på vores stationer. Vi har flere forskellige initiativer - i Danmark har vi bl.a. et samarbejde med virksomheden Too Good To Go, hvor kunderne via en app kan købe overskydende mad til en yderst reduceret pris. Indtil videre har vi sammen med vores kunder reddet, hvad der svarer til over 200.000 måltider. I Sverige har vi et lignende initiativ, Karma.

BioSFerA

"European Green Deal" er en samling politiske initiativer med det overordnede formål at gøre Europa klimaneutralt inden 2050. Vi er stolte over, at vi gennem Q8 Global deltager med vores ekspertise i det europæiske forskningsprojekt BioSFerA, hvis mål er at reducere luft- og søtransportens udledning gennem udvikling af innovative og højtydende biobrændstoffer. Dette projekt har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 under tilskudsaftale nr. 884208.