Socialt ansvar i Q8

I OKQ8 og Q8 er det en del af vores vision at være engagerede i vores omverden og vise omtanke inden for de områder vores forretning berører.

Vi er bevidste om, at vi har en rolle, der går langt ud over det at drive og udvikle vores forretning.

Som olie- og energiselskab har vi et særligt ansvar i forhold til den påvirkning, som vores stationer kan have på klima og lokalmiljø, og som en stor virksomhed har vi også et ansvar for alle de mennesker som enten arbejder for virksomheden eller handler hos os. Vi ønsker at tage ansvar for vores påvirkning af samfund, omgivelser og miljø i både Sverige og Danmark.

For os betyder det blandt andet, at vi stræber efter at være en eftertragtet arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed og hvor mangfoldighed er en force. Sikkerhed, tryghed, sundhed er fokuspunkter i vores arbejde.

Omtanke set i forhold til kunder, medarbejdere og omgivelser har længe været en grundværdi i OKQ8 og Q8, og samfundsmæssigt og socialt ansvar er således en naturlig del af vores måde at drive forretning på.