Q8 og Foreningen Nydansker

Q8 støtter Foreningen Nydanskers arbejde med erhvervsmentorordningen til udsatte unge. Fra foråret 2015 er vi igen aktive med projekt ”Bryd Unges Ledighed NU”, hvor vi i samarbejde med Foreningen Nydanskers erhvervsmentorordning og 22 kommuner over hele landet har lavet flere workshopforløb for unge, som gerne vil have et fritidsjob.

En undersøgelse fra Foreningen Nydansker viser nemlig, at unge som har haft et fritidsjob mens de tager en uddannelse, klarer sig bedre gennem uddannelsen – og de klarer sig også bedre på arbejdsmarkedet senere hen.

Læs mere om undersøgelsen her 

Udover lommepenge kan et job give de usikre og skoletrætte unge nogle erfaringer med arbejdslivet, som giver selvtillid og mod til at træffe gode valg. Bootcampen retter sig mod unge, som af forskellige grunde ville have vanskeligt ved at skaffe et fritidsjob selv, eller som ikke i forvejen har en indgangsvinkel til det lokale erhvervsliv.

Vi i q8 har i samarbejde med foreningen nydansker sammensat et særligt forløb for de unge, som skal ruste dem til jobsøgning og arbejdsliv. Undervejs får de unge individuel vejledning af en personlig erhvervsmentor, som er ansat hos Q8.

”Tryghed i jobbet er en mærkesag for Q8, og med disse ”job-bootcamps” håber vi at give de unge en tryghed i jobsøgningen og dermed fastholde deres relation til arbejdsmarkedet. Vi ved jo, at fritidsjobbet reelt har en indflydelse på uddannelsesforløb og efterfølgende jobmuligheder, og derfor er det helt naturligt for os at deltage i udbredelsen af indsatsen rettet mod de udsatte unge.” fortæller HR-partner i Q8 Henriette Refdahl om den anvendte tilgang.

Uddannelse hos Q8