Fremtidens mobilitet

OKQ8 Scandinavias rolle i samfundet er at være den fortrukne muliggører for bæredygtig bevægelse. Ny teknologi samt forandringer i kundeadfærd og markedsforhold betyder, at vores rejsemønstre, køretøjer og præferencer vil ændre sig. Vi udfører derfor et omfattende arbejde for at identificere og udvikle nye forretningsområder.

Fremtidsanalyse

Vi arbejder løbende på at analysere, hvordan den teknologiske udvikling og markedsudviklingen vil forandre sig, hvordan folk er i bevægelse, og hvilke muligheder dette giver. I samarbejde med eksterne eksperter har vi identificeret en række tendenser, som påvirker vores virksomhed. Det kan f.eks. dreje sig om teknologisk udvikling i forhold til køretøjer, hvor el-drift, tilslutningsmuligheder og selvkørsel er interessante muligheder.

Men vi ser også på miljø- og bæredygtighedskrav samt livsstils- og byudviklingstendenser. Mange af disse tendenser påvirker hinanden og udgør til sammen den fremtid, som OKQ8 Scandinavia må forholde sig til. Med udgangspunkt i disse tendenser har vi udviklet en række scenarier for fremtidens mobilitet.

Hvad vi gør

Vi ser, at der er mange spændende muligheder for at udvide vores forretning, og vi tror på, at vi kan skabe nye løsninger i partnerskab med andre. Der findes mange muligheder for nye tjenester for mennesker på farten. For eksempel nye mobilitetstjenester, at være en servicepartner for køretøjer samt rejsehubs med tjenester, som gør hverdagen lettere.

Vi mener, at forskellige typer servicetjenester vil få større relevans, også når bilerne er elektriske og selvkørende. Vi er også meget interesserede i delingstendensen, som vokser sig stadig større. Her ser vi en tydelig kobling til vores kooperative arv. Målet er at udvikle og lancere fremtidssikrede tjenester baseret på både forretningsmæssige og bæredygtige perspektiver.

Tre fænomener, som påvirker vores branche og virksomhed

  • Næsten alle større bilproducenter har meddelt, at de vil markedsføre modeller, der er helt selvkørende omkring 2020.
  • Inden for fem til ti år vil elbiler være omkostningsneutrale sammenlignet med biler med forbrændingsmotorer. 
  • Kombinerede mobilitetsløsninger er i stærk fremgang. Disse tjenester skal give kunderne en række mobilitetsløsninger via en digital grænseflade, så de kan vælge det køretøj, der er relevant for den specifikke tur.