Q8 & Hold Danmark Rent

I starten af 2022 indledte vi et partnerskab med Hold Danmark Rent med formålet at skabe ny viden om affaldshåndtering i vores lokalmiljøer og på vores stationer. 

Ny lov flugter med vores mål

Vi har i flere år haft fokus på henkastet emballage og affald på stationerne. Den 1. januar 2023 træder en ny lov i kraft, der flugter med vores mål. 

Det bliver nu lovpligtigt for virksomheder at:

  • sortere husholdningslignende affald
  • gøre affaldssortering muligt for kunderne

For at gøre det så nemt og effektivt som muligt for vores kunder at sortere affald til genanvendelse, har vi sammen med Hold Danmark rent udarbejdet en analyse, som danner baggrund for en effektiv sorteringsløsning på stationerne. 

Det estimeres, at der hvert år bliver bortskaffet 35-40 millioner stykker affald alene på pladsen foran Q8 stationerne. Som en del af Hold Danmark Rents kortlægning for Q8 er der blandt andet undersøgt fordeling af typer af affald, og hvor det bortskaffes på stationerne.

Det har dannet grundlag for anbefalinger til, hvilke muligheder for sortering der skal være på stationerne, og hvor affalds-modulerne skal placeres. 

Så sikrer vi, det bliver nemt for vores kunder at komme af med affald hos os – og at mest muligt kan blive sendt til genanvendelse.

”I Hold Danmark Rent oplever vi, at Q8 går foran i deres indsats på affaldsområdet, og vi er meget glade for at være med i dette spændende samarbejde, hvor også MiljøLogistik indgår som en værdifuld partner. Sammen skaber vi ny viden, som gør det nemt for Q8’s kunder at sortere deres affald, så mest muligt af affaldet kan få ny værdi”

siger Anette Juul, direktør i Hold Danmark Rent. 

Mindre affald i naturen

Ren Natur er et koncept udviklet af Hold Danmark Rent, hvor foreninger kan tjene sponsormidler ved at samle affald ind i deres kommune. 

Ren Natur koordinerer samarbejdet og ruter mellem foreninger, kommuner, sponsorer og det lokale erhvervsliv. I 2022 sponsorerede Q8 47 ruter fordelt i 19 kommuner. Ruterne blev planlagt sammen med teamet bag Ren Natur, så de dækkede områder ved eller tæt ved udvalgte Q8-stationer.

På den måde støtter vi de lokale foreningers arbejde, samtidig med at vi sammen sikrer et renere lokalmiljø.

I 2022 blev 321 sække affald fjernet på disse strækninger – svarende til estimeret 163.000 stykker affald.

Vi fortsætter sponsoratet til Ren Natur i 2023.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Hold Danmark Rent og projektet Ren Natur her:

https://www.holddanmarkrent.dk/
https://www.rennatur.org/