Årsrapporter

Vi oplever fortsat priskonkurrence især på servicestationsområdet. Dette er bl.a. årsagen til at driftsresultatet på -30,9 mio. kr. fortsat er utilfredsstillende, men dog en forbedring i forhold til forrige regnskabsår, hvor det tilsvarende resultat var -62,2 mio. kr.  

Desuden har et konjunkturtab på lager af olieprodukter bidraget negativt med 60,2 mio. kr, hvilket er 18,5 mio. kr. lavere end forrige år. Der er desuden hensat 12,3 mio. kr. til oprensning efter en forurening, og der er afholdt 15,0 mio. kr. i forbindelse med organisationstilpasninger. 

Nettoomsætningen udgjorde 4,1 mia. kr, hvilket er et fald i forhold til året før. Årets resultat faldt ligeledes fra et overskud på 11,2 mio. kr. i 2014/15 til et underskud på kr. 24,2 mio. kr i 2015/16.

CSR-rapport

Q8 har som virksomhed en rolle, der går langt ud over det at drive og udvikle vores forretning

CSR-rapporten beskriver en del af vores mange CSR-tiltag i det forløbne år og udgør den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabsloven § 99a og 99b.

Læs om Q8's arbejde med CSR her.


Årsrapport 2016/17

Download årsrapport 2016/17 som PDF

Årsrapport 2015/16

Download årsrapport 2015/16 som PDF

Årsrapport 2014/15

Download årsrapport 2014/15 som PDF  

Årsrapport 2013/14

Download årsrapport 2013/14 som PDF  

Årsrapport 2012/13

Download årsrapport 2012/13 som PDF  

Årsrapport 2011/12

Download årsrapport 2011/12 som PDF 

Årsrapport 2010/11

Download årsrapport 2010/11 som PDF  

Årsrapport 2009/10

Download årsrapport 2009/10 som PDF

Årsrapport 2008/09

Download årsrapport 2008/09 som PDF

Årsrapport 2007/08

Download årsrapport 2007/08 som PDF

Årsrapport 2006/07

Download årsrapport 2006/07 som PDF

Årsrapport 2005/06

Download årsrapport 2005/06 som PDF

Årsrapport 2004/05

Download årsrapport 2004/05 som PDF

Årsrapport 2003/04

Download årsrapport 2003/04 som PDF

Årsrapport 2002/03

Download årsrapport 2002/03 som PDF

Årsrapport 2001/02

Download årsrapport 2001/02 som PDF