Q8 og SKAT

Q8 bliver fra tid til anden nævnt i medierne i forbindelse med multinationale selskabers manglende, eller begrænsede skattebetaling. Det er korrekt, at Q8 indtil nu ikke har betalt skat i Danmark, men Q8 har altid overholdt og overholder stadigvæk den gældende skattelovgivning.

Q8 har i en årrække haft nogle store udgifter, som har givet skattemæssige fradrag. Fradragene stammer blandt andet fra udgifter til opdateringer af renovationskrævende anlæg som olielagre og servicestationer og fra lukningen af et raffinaderi.

De fradrag har vi ikke kunne gøre fuld brug af i de år, hvor vi har fået dem, da virksomheden ikke gav et stort nok overskud. Langsomt kan vi begynde at udnytte fradraget for udgifterne i selvangivelsen. Det er i fuldstændig overensstemmelse med lovgivningen. I løbet af de sidste 5 år har vi været i gennem flere store skatterevisioner, og SKAT har ikke fundet grund til at komme med justeringer til vores selvangivelse.

I 2012 fusionerede Q8 med svenske OK-Q8 AB, og er i dag ejet 50 % af OK ekonomisk förening og 50 % af KPI. I dag drives virksomheden under én skandinavisk organisation.

Det skal understreges i relation til transfer pricing, at Q8 køber olieprodukter baseret på nordsøolie på det åbne marked typisk fra skandinaviske raffinaderier, der ikke tilhører Q8 Danmark eller vores ejere. Olieprodukterne handles til offentligt tilgængelige priser baseret på Rotterdam-noteringen. Q8 køber visse serviceydelser og specialprodukter fra moderselskabet OK-Q8 AB, men værdien af de samlede transaktioner udgør kun 0,1 % af vores samlede udgifter.

I Sverige betaler vi selskabsskat, og det kommer vi også til i Danmark, når vi har fået tilstrækkelig stor indtjening til at have udnyttet fradragene på vores selvangivelse. Det forventer vi vil ske inden for en kortere årrække – naturligvis delvist afhængigt af konjunkturer, olieprisudviklingen, konkurrencesituationen og gældende skattelovgivning.