Årsrapporter

Nedenfor finder du årsrapporter for Q8 Danmark.

Oplysninger

Driftsresultatet på 39,0 mio. kr. er en formindskelse på 80,6 mio. kr. i forhold til forrige regnskabsår, hvor driftsresultatet var på 119,6 mio. kr.
 
Den primære årsag til formindskelsen i driftsresultatet skyldes prisudviklingen på olieprodukter med 50,4 mio. kr.
Stigende oliepriser har medført lagergevinst på 0,8 mio. kr. i indeværende regnskabsår, og stigende oliepriser i forrige regnskabsår medførte lagergevinst på 51,2 mio. kr.
 
Nettoomsætningen er på 4,3 mia. kr. mod 4,1 mia. kr. i forrige regnskabsår. Årets resultat efter skat ender på et overskud på 31,9 mio. kr. mod et overskud på 95,3 mio. kr. i forrige regnskabsår.

Download årsrapport 2017/18 som PDF

CSR-rapport

Q8 har som virksomhed en rolle, der går langt ud over det at drive og udvikle vores forretning

CSR-rapporten beskriver en del af vores mange CSR-tiltag i det forløbne år og udgør den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabsloven § 99a og 99b.

Læs om Q8's arbejde med CSR her