Årsrapporter

Nedenfor finder du årsrapporter for Q8 Danmark.

Oplysninger

Nettoomsætningen er på 7 mia. kr. mod 8,5 mia. kr. i forrige regnskabsår. Faldet på 1,5 mia. kr. skyldes lavere volumen og prisudviklingen på olieprodukter.

Driftsresultatet på 215,1 mio. kr. er formindsket med 21,2 mio. kr. i forhold til forrige regnskabsår, hvor driftsresultatet var på 236,3 mio. kr. Dækningsbidrag på salg af olieprodukter, butiksvarer, bilvask og el opladning er steget med 20 mio. kr., og den generelle omkostningsforøgelse er på 41,2 mio. kr. 

Årets resultat efter skat ender på et overskud på 206 mio. kr. mod et overskud på 182,1 mio. kr. i forrige regnskabsår. Stigningen i årets resultat skyldes indtægter af kapitalandel i dattervirksomhed på 23,2 mio. kr. Dattervirksomheden er afhændet ved regnskabsårets udgang.

Download årsrapport 2023/24 som PDF

Bæredygtighedsrapport

Rapporten beskriver de initiativer og tiltag vi arbejder med, som er en forudsætning for at reducere vores klima- og miljøpåvirkning og skabe en positiv indvirkning på samfundet. Ud over en række eksempler på aktiviteter og projekter indeholder rapporten resultater for de mål, vi har for at bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Rapporten er skrevet i overensstemmelse med den danske og svenske årsregnskabslov og er udarbejdet i henhold til Global Reporting Initiatives (GRI) standarder for bæredygtighedsrapportering, GRI Standards applikationsniveau, Core.

Læs Q8's Bæredygtighedsrapport her