Indhold

OKQ8 Scandinavia

Sustainability Report 2017/18

Sustainability

Velkommen til OKQ8 Scandinavias Sustainability Report 2017/18. Som en af Skandinaviens førende brændstofvirksomheder er det vigtigt at fortælle, hvordan vi arbejder proaktivt for at reducere vores miljøpåvirkning, samtidig med at vi skaber en positiv indvirkning på samfundet.


Denne rapport er OK-Q8 AB koncernens sustainability rapport, og den er skrevet i overensstemmelse med den danske og svenske årsregnskabslov. OK-Q8 AB har kontorer og aktiviteter gennem datterselskaber i Sverige og Danmark, hvilket udgør OK-Q8 AB koncernen. Koncernen har også gennem en samarbejdsaftale virksomhed i OK Detaljhandel AB, som ejes af OK Ekonomisk Förening. Dette udgør tilsammen betegnelsen OKQ8 Scandinavia, som er et af Skandinaviens største brændstofvirksomheder med stationer tilpasset både personbiler og tung trafik. I tilfælde hvor OK Detaljhandel AB ikke er medtaget i sustainability rapporten, beskrives dette enten i tekst eller i fodnote. Yderligere oplysninger om koncernens struktur og dens datterselskaber beskrives i kapitel 3.


Denne rapport er blevet udarbejdet i overensstemmelse med GRI Standarderne: Core option.

Vi vil reducere vores miljøpåvirkning og skabe en positiv indvirkning på samfundet på en økonomisk og ansvarlig måde.

Vores overordnede mål

Vi skal mindske CO2
fra egen drift med
20 per m3 solgt
produkt


Vi skal være Top 50 på
Nordic's Most
Attractive Employer
ranking

Vi skal være Top 50 på Sustainable Brand
Index

Årets vigtigste resultater

Vores energiforbrug er blevet reduceret med 12 % per m3 solgt produkt siden 2014/15

Vores CO2e-udledning er blevet reduceret med 31 % per m3 solgt produkt siden 2014/15

Social initiativ

Takket være projektet Solvatten får ca. 7.000 mennesker tilgang til rent vand dagligt

Vi er brancheførende inden for kategorien brændstoffer i Sverige

tilfredshed

Medarbejdertilfredshedsindekset er steget fra 3,01 til 3,15 på en skala fra 1 til 4

Resultat

OK-Q8 koncernens samlede økonomiske resultat efter skat i 2017/18

I løbet af året har vi øget vores antal af følgere til over 10.000 i Danmark og Sverige

bg