Indhold

Livet med OKQ8 Scandinavia

Målet er at blive en mere attraktiv arbejdsgiver
Vi arbejder med tydelige mål for til stadighed at være en arbejdsgiver, der opleves som attraktiv. I løbet af året fortsatte vi med vores initiativ ”Livet med OKQ8 Scandinavia”.

Hvis vi skal nå vores høje mål, skal vi tydeligt vise både eksisterende og potentielle medarbejdere, hvad vi kan tilbyde. Derfor har vi opdelt vores arbejde i  fire fokusområder, der beskriver, hvad vi som virksomhed tilbyder:

Modige ledere - vi opfordrer modige ledere til at træffe beslutninger og drive vores forretning fremad.

Familie og fritid - vi lægger vægt på en sund balance mellem arbejde og fritid og opfordrer til opladning i fritiden. 

Udvikling og talent - vi løfter vores talenter og tilbyder uddannelse til dem, der ønsker at udvikle sig yder- ligere eller øge deres kompetencer.

Fleksibel arbejdsplads - vi er mobile og mener, at en fleksibel arbejdsplads gør os mere effektive og mere modtagelige.

Stort udvalg af kurser
For at udvikle vores medarbejdere tilbyder vi mange uddannelsesmuligheder. Vi organiserer blandt andet et årligt lederdøgn for vores cirka 130 ledere fra Danmark og Sverige. I år var temaet Employer Branding. For kommende ledere inden for OKQ8 Bank, Shared Service og Customer Service har vi ydermere i år startet pilotprojektet Talents in Motion.

Vores unikke mentorprogram er rettet mod dem, som er ledere og ønsker at udvikle deres lederskab. Programmet består af personlige møder fordelt over tolv måneder med en mentor fra organisationen. Programmet fokuserer på udvikling af lederskab indenfor forretningsudvikling, værdier, strategier, effektive teams, personlig ledelse og udvikling. Det er et meget populært program, som har mange ansøgere.


Medarbejdertilfredshed
Siden 2014 har vi to gange årligt gennemført en intern medarbejderundersøgelse, NMI (Nöjd Medarbetar Index - Medarbejdertilfredshedsindeks). Resultatet er steget fra et indeks på 3,01 til 3,15 i 2017/18 på en skala fra 1 til 4, hvilket vi er meget tilfredse med. Svarfrekvensen var på 93 procent i 2017/18.

Blandt vores medarbejdere er det hele 40 procent, der vil anbefale OKQ8 Scandinavia som arbejdsplads.

Undersøgelse: Nordic’s Most Attractive Employer
I 2017 har vi sammen med Universum analyseret vores placering i undersøgelsen: Nordic ́s Most Attractive Employer. Vores mål er, at vi i 2025 skal være blandt de 50 virksomheder i toppen af Universums undersøgelse. Undersøgelsen viser, at vi ligger på en plads mellem 110-150.

Balancen mellem arbejde og fritid er det, der lægges mest vægt på, når de unge vælger arbejdsgivere i dag.

Kilde: Nordic’s Most Attractive Employer ranking 2017
Vores arbejdsmiljø
Vi arbejder strategisk og operationelt med arbejdsmiljø på vores stationer og depoter samt på vores kontorer. Ud fra risikovurderinger og sikkerhedsbesøg har vi kortlagt vores arbejdsmiljøarbejde. Ud fra disse kortlægninger kan vi opstille mål og vurdere, hvilke forebyggende aktiviteter vi skal arbejde med.

Grundlaget for vores arbejdsmiljøarbejde er vores ledelsessystem “Sådan Gør Vi”, som i store træk følger standarderne, OHSAS 18001 (arbejdsmiljø) og ISO 14001 (miljø). I “Sådan Gør Vi”  findes 18 forskellige processer, som blandt andet omfatter håndtering af hændelser og kriser, audits, Safety Walks, risikovurdering, håndtering af leverandører, miljø, arbejdsmiljø og sundhed samt sikkerhed. Ups & Av er vores digitale system til rapportering af uønskede hændelser. Der indrapporteres cirka 1.000 uønskede hændelser i systemet om året. Formålet med rapporteringen er, at vi hele tiden skal forbedre os for at skabe et mere trygt og sikkert arbejdsmiljø og for at reducere vores miljøpåvirkning.

Safety Walks

Safety Walks, er sikkerhedsrunder, som gennemføres  flere gange om året på stationer, depoter og kontorer. Formålet med Safety Walks er at identificere og eliminere mulige årsager til ulykker. I 2017/18 blev der gennemført 2.275 Safety Walks, hvilket overstiger vores mål på 2.000. Dette er et signal til vores medarbejdere om, at vi tager sikkerhed og arbejdsmiljø alvorligt og altid er opmærksomme på områderne.


Hvert år gennemfører vi audits i henhold til vores auditplan. Audit kan udføres af os selv, vores ejere eller af et eksternt  firma som en certificeringsaudit. Formålet med disse audits er at vurdere, om ledelsessystemet overholdes, og om det bidrager til værdi og effektivitet.


Uddannelse

I vores undervisningsportal har vi forskellige online kurser og træningsmoduler inden for sikkerhed, arbejdsmiljø, sundhed og miljø. Nogle kurser er obligatoriske, mens andre er frivillige. Uddannelsen registreres og danner grundlag for vores træningsindeks, som beregnes som antal uddanelsestimer pr. medarbejder. I år har vi opnået et training index på 3,74, i forhold til vores mål på 3,7.


Inden for det forebyggende arbejde har vi et fordelsprogram for alle medarbejdere. Vi har f.eks. et sundhedsbidrag, der kan benyttes af alle medarbejdere. Vi måler sygefravær og vurderer, hvordan vi kan reducere arbejdsrelateret sygefravær.

I både Danmark og Sverige har vi et arbejdsmiljøudvalg med en sammensætning, hvor alle medarbejdere er repræsenteret. Udvalgene mødes to gange om året for at følge op på og diskutere arbejdsrelaterede problemstillinger og hændelser samt beslutte, hvilke arbejdsrelaterede aktiviteter, der skal udføres i løbet af året.

I over et år har medarbejderne på kontoret på Sveavägen i Stockholm arbejdet i et aktivitetsbaseret miljø. I stedet for traditionelle kontorer deler vi ressourcer og pladser. Vi har flere mødesteder og lokaler, som er tilpasset forskellige behov.


Udvikling af arbejdsmiljø

Med udgangspunkt i vores ledelsessystem “Sådan Gør Vi” arbejder vi løbende på at forbedre arbejdsmiljøet. Vi fokuserer specielt på det psykiske arbejdsmiljø, da det er her de største udfordringer  findes i relation til et hårdere socialt samfund.


Vi har haft en stigende rapportering af hændelser mellem 2016/17 (808 stk.) og 2017/18 (943 stk.). Rapporteringen af near misses har været konstant i samme persiode. I forhold til sidste år har antallet af personskader og antallet af fraværsdage steget med henholdsvis 30 procent og 20 procent.

Medarbejdere

Antal ansatte Ansættelsesaftale Ansættelsestype
Totalt 3001* Fast Kvinder / Mænd Midlertidig Kvinder / Mænd Heltid Kvinder / Mænd Deltid Kvinder / Mænd
Danmark 565 / 524 36 / 28 158 / 154 443 / 398
Sverige 692 / 627 279 / 250 372 / 442 599 / 435

 

*Omfatter fuldtids- og deltidsansatte samt timelønnede medarbejdere

Medarbejder kategorier

Kvinder Mænd
Bestyrelse, Q8 Danmark A/S 33% (2 st) 67% (4 st)
Bestyrelse, OKQ8 AB 25% (2 st) 75% (6 st)
Direktion 67% (4 st) 33% (2 st)
Total antal ansatte i OKQ8 Scandinavia 1 572 1 429

Sygefravær

2017/18 2016/17 2015/16
Danmark 1,9 2,111) 3,3
Sverige 5,4 5,9 5,7

1) På grund af nyt lønsystem repporteres et gennemsnit på 9 måneder

Virksomhedens fordeling af kvinder og mænd

Hændelser

Egne anlæg Contractors
Antal hændelser Hændelsesindex* Antal hændelser Hændelsesindex*
Type af hændelse 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17
Kriminalitet** 245 243 10,0 12,6 27 24 2,75 2,76
Personskader 117 85 4,80 4,41 51 42 5,19 4,83
Near misses 259 242 10,6 12,6 128 136 13,0 15,6
Dødsfald 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunderelaterede hændelser 27 29 1,11 1,51 12 7 1,22 0,81
*Hændelseindex: Antal ulykker x 200.000 pr. antal arbejdstimer 
**Indeholder kun eksterne hændelser såsom røveri, bedrageri, indbrud og vold

Hændelser

LWC1) LWC Severity2) LWC Severity rate3)
2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17
Egne ansatte 14 12 7,07 3,42 4,06 2,13
Contractors 5 4 6,60 10,8 3,36 4,96
1) LWC (Lost workday cases) – Antal arbejdsskader med fravær
2) LWC Severity – Antal fraværsdage per LWC
3) LWC Severity rate – Antal fraværsdage ved arbejdsskader x 200.000 per antal arbejdstimer
bg