Indhold

Vores sociale engagement

Vi hjælper unge med at få arbejde
I 2014 startede vi programmet Ung på väg i Sverige, et praktikprogram, som har til formål at reducere eksklusion af personer inden for rammen af arbejdsformidlingens jobgaranti for unge. Dette indebærer, at vi tager imod praktikanter i tre måneder for at give dem erfaring med arbejdslivet. I vores kundeservice i Avesta har vi cirka 50 unge mennesker i praktik om året. Det vigtigste for os er, at praktikpladsen resulterer i et fast arbejde, og hidtil har 40 procent af vores praktikanter fået et job efter ca. et år, hvilket er glædeligt.

Efter praktikken fik jeg et job hos OKQ8 Scandinavia

Interview med Katarina Bogic, 22 år, som har deltaget i praktikprogrammet Ung på väg og derefter har fået en projektansættelse.

Hvordan kom du i kontakt med vores praktikprogram? 

– Jeg var nyuddannet inden for kommunikation og søgte egentlig job via arbejdsformidlingen. Jeg blev spurgt, om jeg ville have en praktikplads, og sagde ja.


Hvilken uddannelse har du?
– Jeg har læst medie- og kommunikationsvidenskab på Jönköping University og blev færdig i juni sidste år.

Hvor længe har din praktikplads varet, og hvor har du arbejdet?
– Jeg fik en praktikplads i kommunikationsafdelingen på OKQ8 Scandinavias kontor i Stockholm. Praktikken varede i tre måneder og jeg overgik derefter til en projektansættelse, hvilket jeg selvfølgelig er rigtig glad for. Min titel er Communication Assistant og jeg hjælper til med forskellige kommunikationsindsatser.

Tillykke! Hvilke råd har du til andre, der er i samme situation som du var i?
– At de skal tage chancen, selvom det kan være hårdt økonomisk. Jeg ønskede virkelig at komme ind i arbejdslivet og gerne i Stockholm, hvilket indebærer hård konkurrence. Hvis man vil noget tilstrækkelig meget, får man det til at fungere!
Citat
Korta vägen hjælper nyankomne
Under flygtningebølgen i 2016 så OKQ8 Scandinavia en mulighed for at tilbyde nyankomne akademikere arbejde. For os er det vigtigt at være en del af samfundet og at kunne hjælpe til der, hvor der er brug for det. Derfor har vi lanceret et mentorprogram rettet mod akademikere, der for nylig har fået opholdstilladelse. Formålet er at introducere dem til svensk arbejdsliv, og hidtil har 15 personer deltaget i programmet, der indebærer at arbejde på et af vores kontorer i Sverige.

Jana flyttede til Eskilstuna fra Kroatien for tre år siden. Hun har en bachelorgrad i erhvervsøkonomi fra Beograds universitet.

Citat
Chefer styrker unges selvtillid
I Danmark støttede vi i 2017/18 organisationen Foreningen Nydanskers mentorvirksomhed Bryd unges ledighed NU! Arbejdssøgende mellem 15 og 30 år får på en boot camp hjælp med jobsøgningsværktøjer og personlighedstest samt mulighed for at møde arbejdsgivere. Fra OKQ8 Scandinavia deltager stationschefer med stort engagement også som mentorer, hvilket også hjælper med til at udvikle deres lederskab.

Vi deltager, fordi vi gerne vil gøre en forskel. Da mange af vores medarbejdere på stationerne er unge, har vi mulighed for at tilbyde en ansættelse efter boot campen. I gennemsnit har otte ud af ti unge mennesker fået arbejde, praktik eller uddannelse efter at have deltaget i boot camp.

Bryd unges ledighed NU!

Cathrine Klokkedal, projektledare,

På hvilken måde støtter Q8 projektet?
– Q8 støtter Bryd unges ledighed NU! ved at udvikle og deltage i vores boot camps, være mentorer, give økonomiske bidrag, skabe PR og tilbyde sine lokaler. For os er det utrolig værdifuldt.
Hvad betyder støtten for jer?

– At vi kan tilbyde unge mennesker mere end bare mentorordninger, hvilket er vores hovedaktivitet. En del unge synes, at det virker krævende at søge arbejde. På vores boot camps får de hjælp med at skrive jobansøgninger og CV, lære at netværke, tage en personlighedstest og øve sig på  fiktive ansættelsessamtaler, blandt andet med ledere fra Q8. Bagefter vil en del unge også gerne have en mentor.


Hvordan opfatter I samarbejdet med Q8?
– Det er en loyal samarbejdspartner, som brænder for at gøre en forskel for unge - blandt andet fordi Q8 har mange unge medarbejdere ansat. Vi er stolte af samarbejdet og fremhæver ofte, hvordan man kan gøre meget med små midler. Flere andre virksomheder har udvist interesse for at arbejde med os på samme måde.

Hvordan ser resultaterne ud?

– Siden 2014 har vi haft over 400 deltagere. Næsten 80 unge har siden deltaget i et mentorprogram, heraf tolv med stationschefer fra Q8. Otte af disse unge  fik senere en eller anden form for ansættelse, hvilket er fantastisk.


Hvad sker der fremover?

– Vi vil fortsætte med vores boot camps, som er blevet populære i mange kommuner. Flere har spurgt om vi kan gennemføre flere, men det kræver desværre ressourcer, som vi ikke har. Jeg har hørt, at OKQ8 Scandinavia i Sverige har haft gode resultater med sine praktikanter, og det kunne måske være spændende at prøve en lignende model her i Danmark.

unge får arbejde, praktik eller uddannelse efter at have deltaget i et mentorprogram med
Bryd unges ledighed NU!

Vi sponsorerer Solvatten i Uganda

Bæredygtighed er et fokusområde i alt, hvad vi gør, så det er vigtigt for os at være en aktiv samfundsaktør med et socialt engagement.

Siden 2015 har vi sponseret vandrensningsprojektet, Solvatten i Uganda, som har til formål at distribuere vandrensningsdunke til udsatte familier. Hver bilvask hos os giver en ugandisk familie  fire liter rent vand. Hidtil har vi med hjælp fra vores kunder bidraget til 60 millioner liter rent vand. Det føles utrolig godt.

En Solvatten-beholder kan indeholde ti liter vand og kun ved hjælp af solen renser den op til 30 liter vand om dagen. Beholderen kan anvendes i syv år og giver i det tidsrum cirka 60.000 liter. Vandet i beholderen kan blive op til 75 °C, hvilket betyder, at energiforbruget til opvarmning af vandet reduceres, og træerne i nærområdet kan få lov til at blive stående. Ingen batterier,  filtre eller kemiske tilsætningssto er er nødvendige – kun solen.

Takket være projektet får 7.000 mennesker dagligt tilgang til rent og varmt vand

En bilvask hos OKQ8 Scandinavia giver fire liter rent vand til en familie i Uganda.

Petra Wadström vandt i 2017 EU ́s pris for kvindelige innovatører.

Bilvask, som gør noget godt

En bilvask giver fire liter rent vand til en familie i Uganda. Siden 2015 har OKQ8 Scandinavia sponsoreret Solvatten, og grundlæggeren Petra Wadström sætter stor pris på det konkrete samarbejde.

Hvad betyder OKQ8 Scandinavias støtte til Solvatten?
– I praksis betyder det, at 7.000 personer får tilgang til to liter rent vand pr. person om dagen. I dette tilfælde er der desuden en tydelig kobling mellem selve miljøaspektet, fra bilvask til rent drikkevand.
Hvor vigtigt er det, at virksomheder har et socialt engagement?

– Alle virksomheder bør indarbejde denne form for engagement i deres værdier. Der  findes mange forskellige løsninger. Det drejer sig om at tænke visionært og skabe større værdi i det, man foretager sig for, at den næste generation kan have det godt. Det er også godt, at medarbejderne i virksomheden, kan se, at de ikke kun går efter økonomisk gevinst, men også tænker langsigtet og har et menneskeligt perspektiv.


Hvordan fik du ideen til Solvatten?
– Jeg mødte kvinder, som havde problemer med fattigdom, beskidt vand og syge børn. Så opstod ideen om at give dem et redskab til at benytte solenergi. Når Solvatten-beholderen anvendes slipper kvinder og piger for at gå langt for at hente træ til at opvarme vandet med. Solvatten har i dag 240.000 brugere i 20 lande.

Er der nogen Solvatten-brugere, som du særligt kan huske?

– Jeg kan især huske nogle kvindelige mælkebønder. De var nødt til at stå op meget tidligt for at koge vand til at vaske køernes yver med før malkningen. Nu kan de i stedet opbevare vandet i en Solvatten-beholder og slippe for at stå så tidligt op. Takket være et rent yver og rene hænder holder mælken også længere, og de kan tjene flere penge.


Hvordan foregår rensningen af vandet?

– Den sorte Solvatten-beholder, som kan indeholde ti liter vand, kan åbnes som en bog. Når vandet bliver belyst af solen, renses det af solens varme, og man udnytter UVA- og især UVB-lys. Solen desinficerer mikroorganismerne og hverken  filtre eller kemiske tilsætningsstoffer er nødvendige. Når vandet er renset, skifter en indikator fra en rød, trist mand til en grøn, glad mand. I Uganda tager det cirka to timer, og vandet opvarmes til cirka 75 °C.


Hvor længe kan Solvatten-beholderen anvendes?
– Flere gange om dagen i syv år. Det her er et langsigtet projekt. Vores mål er at reducere forekomsten af infektionssygdomme i verden. To milliarder mennesker i verden har hygiejnerelaterede infektionssygdomme, ofte indvoldsorm, som også er en almindelig årsag til underernæring. Med forbedret hygiejne og rent drikkevand bliver børnene raske og kan gå i skole.
bg