Q8s varmeserviceforretning er overgået til Dansk Varme Service A/S

Den 2. maj 2016 overgik Q8s varmeserviceforretning til Dansk Varme Service. 
Dette sker som et led i at begge parter kan fokusere på deres kerneforretning, samtidigt med at du som kunde fortsat er i centrum. 

Dansk Varme Service har siden 2013 varetaget alle varmeservice aktiviteter for Q8s varmeservicekunder. Som kunde vil du beholde dit eksisterende abonnement og vil fortsat få samme service af samme leverandør og i de fleste tilfælde af den samme montør. 

De sidste 2 år har varmeserviceabonnementerne ikke været prisreguleret og en direkte del af aftalen er at priserne på varmeserviceabonnementerne heller ikke reguleres i 2016. 
Du vil som kunde altså ikke opleve nogen forringelser eneste forskel er at det fremadrettet er Dansk Varme Service der vil fakturere dig for udførelse af varmeservice aktiviteter. Q8 fortsætter naturligvis som din olieleverandør og ser frem at levere til dig næste gang du skal have fyldt på tanken.

Service på dit oliefyr

Det er vigtigt at holde dit oliefyr ved lige. Både af hensyn til din varmeøkonomi og miljøet. Med et serviceabonnement er du sikker på, at dit fyr er justeret rigtigt, og at din kedel er ren. Det nedsætter dit forbrug og forebygger pludselige stop. Du har også mulighed for at bestille tilkaldeservice, hvis du ikke har et serviceabonnement. 

Få vores svar og bedste tips her

Er fyret gået i stå? Få 10 hurtige tjekpunkter

Det er aldrig sjovt, hvis fyret går i stå midt i det hele. Derfor har vi samlet 10 tjekpunkter, som du kan gennemgå for at få varmen hurtigt tilbage.

Få fyret hurtigt i gang