Q8 Danmark A/S brændstof- og energi CO2e emissionsfaktorer

Her finder du de CO2e-emissionsfaktorer for 2022, der er valideret og godkendt af Energistyrelsen.

Q8 beregner CO2e-emissionsfaktorer for brændstofprodukter på baggrund af information modtaget fra vores leverandører af brændstoffer, gas og elektricitet. Emissionsfaktorerne beregnes årligt og dækker produkter sat på markedet i perioden 1. januar til 31 december.

For at sikre nøjagtighed bliver CO2e-emissionsfaktorerne valideret og revisorpåtegnet af uvildig tredjepart og godkendt af Energistyrelsen. Det er dog vigtigt at bemærke, at Energistyrelsen kun gennemgår og godkender emissionsfaktorerne for brændstofprodukter, der er solgt i det foregående kalenderår, én gang om året, cirka 1. juli.
Baggrund

Som følge heraf kan Q8 levere faktiske og myndighedsgodkendte CO2e-emissionsfaktorer for foregående år (2022), samt estimerede CO2e-emissionsfaktorer for indeværende år (2023) til rapporteringsformål, indtil Energistyrelsen godkender de historiske emissionsfaktorer for brændstofprodukter solgt i 2023.

Derfor bruges emissionsfaktorerne fra 2022 til rapportering i 2023 og de første kvartaler i 2024. Alternativt kan Q8’s estimeringer over emissionsfaktorer for 2023 anvendes.

CO2e-emissionsfaktorer 2022 valideret og godkendt af Energistyrelsen

 

Produkt  Biobaseret / vedvarende andel %** WTW (gCO2e/MJ)  Energi (MJ/L)  WTW (kgCO2e/L) 
Benzin fossil reference*  0%  93,3  32,2  3,00 
GoEasy 95 E10  10%  86,97  31,11  2,71 
GoEasy 95 Extra  E5 5%  90,13  31,66  2,85 
Diesel fossil reference* (B0)  0%  95,1  35,9  3,41 
GoEasy Diesel B7  7%  90,7  35,7  3,24 
GoEasy Diesel Extra B7  7%  90,7  35,7  3,24 
Q8 Biodiesel HVO 100  100%  34,3  0,24 
LNG  0%  Kontakt Q8  Kontakt Q8  Kontakt Q8 
El (HPC på station)  100%  Kontakt Q8  Kontakt Q8  Kontakt Q8 

* EU Kommissionen (pdf)
**Andel af produkt der indeholder vedvarende råvarer, herunder: bio ethanol, biodiesel og vedvarende energi. Kontakt Q8 Danmark for mere information om råvareindholdet.

Historiske CO2e-emissionsfaktorer (2020 og 2021) valideret og godkendt af Energistyrelsen

 

Produkt  2020 WTW (kgCO2e/L)  2021 WTW (kgCO2e/L) 
Benzin fossil reference*  3,00  3,00 
GoEasy 95 E10  2,69  2,72 
GoEasy 95 Extra E5  2,84  2,86 
Diesel fossil reference*  3,41  3,41 
GoEasy Diesel B7  3,25  3,23 
GoEasy Diesel Extra B7  3,25  3,23 
Q8 Biodiesel HVO 100  0,23  0,25 
LNG  1,80  1,80 

* EU Kommissionen (pdf)

Ved yderligere spørgsmål kontakt kundeservice for erhvervskunder på e-mail: kpdindustri@kundeservice.q8.dk eller tlf.: 7012 8888.