Q8 GoEasy Benzin

Q8 GoEasy Benzin indeholder additiver, der er specielt udviklet til beskyttelse af benzinmotorer. Vores benzin indeholder også biobrændstof i form af bioethanol, som reducerer CO2-udledning. Bedre for motoren og miljøet – helt enkelt.

Q8 GoEasy Benzin smører og holder motor og brændstofsystem rent ved hjælp af rengørende og friktionsnedsættende additiver. Således sikrer du, at motoren fungerer så effektivt som muligt, holder brændstofforbruget nede og reducerer udledningen af skadelige stoffer. Selv ved en motor, som allerede har fået belægninger i motoren, vil du opnå en hurtig rengørende effekt ved at tanke Q8 GoEasy Benzin.

Hos Q8 arbejder vi løbende med at udvikle og forbedre vores brændstoffer, så miljøpåvirkningen mindskes, og en optimal motordrift sikres.

Vi tilbyder nu to benzinkvaliteter, GoEasy 95 E10 og GoEasy Extra E5. 

 

Q8 GoEasy 95 E10

Q8 GoEasy 95 E10 er en kvalitetsbenzin med 10 % ethanol. Fremover bliver E10 den nye standard for benzin. Der er dobbelt så meget bæredygtigt biobrændstof i E10 i forhold til E5, hvilket bidrager til at reducere CO2-udledningen fra bilen. 
Størstedelen af den danske bilpark er godkendt til at køre på E10 benzin. På hjemmesiden www.e10benzin.dk finder du en liste over de biler, der ikke kan køre på E10. Er din bil ikke på den liste, kan du trygt tanke E10. Hvis din bil ikke er godkendt til at køre på E10 benzin, kan du fortsætte med at tanke GoEasy Extra E5, som vil være tilgængeligt på langt de fleste Q8-stationer og F24-anlæg.

Q8 GoEasy Extra E5

Vores premiumbenzin Q8 GoEasy Extra E5 har forbedrede forbrændingsegenskaber, højere oktantal, og indeholder max 5 % bioethanol samt en stor mængde fordelagtige additiver.

 

Egenskaber GoEasy 95 E10 GoEasy Extra E5
Rengørende – genetablerer motorens effektivitet og reducerer emissionerne
+ + + + +
Renholdende – holder motoren i god stand + + + + + +
Korrosionsbeskyttelse – beskytter brændstofsystemet  mod korrosion + + + + +
Smøreegenskaber – reducerer friktionen i motoren og dermed brændstofforbruget + + + +
Forbrændingsegenskaber – højere effekt, lavere brændstofforbrug + + + +
Oktantal 
+ + 
+ + +
Ethanol indhold 10 % 5 %

Egenskaber: + = Gode, + + = Meget gode, + + + = Bedste


Biobrændstoffer

Et af vores vigtigste mål er at reducere miljøpåvirkningen fra de brændstoffer, som sælges på vores stationer. Vores fokus er at reducere CO2-udledningen fra benzin og diesel, derfor blander vi altid biobrændstoffer i produkterne. Q8 GoEasy indeholder 5 % biobaseret ethanol. 

Alle køretøjer med benzinmotor kan tanke vores benzin uden nogen begrænsninger, og kvalitetsmæssigt opfylder benzinen som minimum bilfabrikantens kvalitetskrav.

Danske bilister skal kunne tanke kvalitetsbenzin og samtidigt være med til at gøre en forskel. Derfor stiller vi, udover kravene i lovgivningen, også egne krav til, at vores leverandører skal efterleve FN's konventioner om menneskerettigheder og ILO's kernekonventioner om arbejdstagernes rettigheder. Fra energimyndighederne får vi årligt en godkendelse af, at vores kontrolsystem for opfyldelse af biomandatet, og biobrændstoffernes bæredygtighedskriterier er opfyldt. Det betyder, at alle Q8’s biobrændstoffer er godkendt i henhold til EU’s bæredygtighedskrav. 

Læs mere om vores arbejde med opfølgning af leverandører: Bæredygtige biobrændstoffer. For detaljeret information om tekniske, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige produktegenskaber, se produkt- og sikkerhedsdatablade.