Q8 GoEasy Diesel

Q8 GoEasy Diesel indeholder additiver, som gavner din motor og holder brændstofforbruget lavt. Vores premiumprodukt Q8 GoEasy Diesel Extra indeholder en større mængde rensende og renholdende additiver samt en antioxidant, som sikrer problemfri brændstoftilførsel til motoren. Derudover er der tilsat 7 % biodiesel. Bedre for motoren og bedre for miljøet – helt enkelt.

Ved hjælp af de tilsatte additiver holder Q8 GoEasy Diesel din bils motor og brændstofsystem rent. På denne måde sikrer du, at motoren fungerer så effektivt som muligt, at brændstofforbruget holdes nede, og at udledningen af skadelige stoffer reduceres. Selv hvis der allerede er dannet belægninger i motoren, vil du opnå en rensende effekt ved at tanke Q8 GoEasy Diesel. Dieseloliens kuldeegenskaber er altid tilpasset årstiden – Q8 GoEasy Diesel kan altså tankes året rundt, uden at du skal bekymre dig om driftsproblemer på grund af lave temperaturer. 

Hos Q8 arbejder vi løbende med at udvikle og forbedre vores brændstoffer, som har en positiv miljø effekt, og samtidigt giver optimal problemfri motordrift.


Q8 GoEasy Diesel Extra

Q8 GoEasy Diesel Extra kan tankes på udvalgte stationer. Q8 GoEasy Diesel Extra er tilsat en større mængde additiver, som giver en hurtigere og mere effektiv rengøring af motoren, og dermed forbedring af motorens effektivitet. Brændstofforbruget reduceres, hvilket giver mindre udslip af skadelige stoffer, mens motoren yder bedre. 

 

Egenskaber GoEasy Diesel GoEasy Diesel Extra
Rengørende – genetablerer motorens effektivitet og reducerer emissionerne   + + + + +
Renholdende – holder motoren i god stand + + + + + +
Korrosionsbeskyttelse – beskytter brændstofsystemet mod korrosion + + + + +
Smøreegenskaber – smører og beskytter alle bevægelige dele i brændstofsystemet + + + + + +
Forbrændingsegenskaber – højere effekt, lavere brændstofforbrug + + + + +
Forebygger tilstoppede brændstoffiltre – modvirker nedbrydning af dieselolien og sikrer dermed bedste filtrerbarhed selv under meget belastende driftsforhold.
+ +

+ + +

Forbedrede lagringsegenskaber – modvirker nedbrydning og udfældninger + + + + +

Egenskaber: + = Gode, + + = Meget gode, + + + = Bedste


Biobrændstof

Danske bilister skal kunne tanke kvalitetsdiesel tilsat effektive biobrændstof og effektive additiver. Derfor arbejder vi løbende med at udvikle og forbedre vores brændstoffer og tilsætningen af biobrændstof. 

Vi stiller høje krav til, at vores leverandører skal efterleve FN’s konventioner om menneskerettigheder. Fra energimyndighederne får vi årligt en godkendelse af, at vores kontrolsystem for opfyldelse af biomandatet og biobrændstoffernes bæredygtighedskriterier er opfyldt. Det betyder, at alle Q8’s biobrændstoffer er godkendt i henhold til EU’s bæredygtighedskrav. 

Læs mere om vores arbejde med opfølgning af leverandører: Bæredygtige biobrændstoffer. For detaljeret information om tekniske, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige produktegenskaber, se produkt- og sikkerhedsdatablade.