Hvad betyder E10?

Vi tilbyder benzinkvaliteter med to forskellige mængder bioethanol, GoEasy 95 E10 og GoEasy Extra E5. GoEasy 95 E10 er indført for at opfylde lovkrav fra 2020 om højere mængder vedvarende energi i transporten.

 

Kan min bil køre på E10?

Størstedelen af den danske bilpark er godkendt til at køre på E10. Hos Drivkraft Danmark kan du finde en liste over de biler, der ikke kan køre på E10. Er din bil ikke på listen, kan du trygt tanke både E5 og E10. Er din bil derimod på listen, er den ikke godkendt til at køre på E10, men du kan fortsat tanke GoEasy Extra E5, som vil være tilgængeligt på langt de fleste Q8-servicestationer og F24-anlæg. Begge benzinprodukter vil være markeret med henholdsvis E5 og E10 på standeren, så du kan være sikker på, at du tanker det rigtige produkt. 

Mere bio, mindre klimabelastning

E5 og E10 indikerer mængden af bioethanol i benzinen. E5 indeholder 5 % bioethanol, mens E10 indeholder 10 % bioethanol. Den større mængde bioethanol i E10 betyder, at der bliver udledt mindre CO2. Samlet set anslås den nye E10-benzin til at reducere udledningen af CO2 med cirka 200.000 ton om året.