Information til kontaktpersoner hos vores erhvervskunder m.fl.

Information til brugere, indehavere af firmakort og kontaktpersoner hos virksomhedskunder, leverandører og samarbejdspartnere til OKQ8 Scandinavia.

OKQ8 Scandinavia beskytter dine personoplysninger

Formålet med denne information er at beskrive, hvordan vi bruger personoplysninger, og hvilke rettigheder de personer, vi håndterer personoplysninger om, har. Informationen gælder også dig som enkeltperson, hvis du f.eks. er bruger af eller kontaktperson for tjenester og produkter, vi leverer, eller er indehaver af et firmakort hos os. Personoplysninger er oplysninger, der identificerer, hvem du er, f.eks. navn, mobiltelefonnummer, telefonnummer og e-mailadresse.

Hvem har ansvar for mine personoplysninger?

Den virksomhed i OKQ8 Scandinavia, som din arbejdsgiver har indgået en aftale med, er ansvarlig for, hvordan dine personoplysninger behandles, og for, at al håndtering sker i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning og denne information. Det vil sige, at den pågældende virksomhed er den dataansvarlige.
 

Hvor kommer mine personoplysninger fra?

 • Fra dig direkte
  Vi indhenter primært personoplysninger fra dig, som du giver os, eller som opstår i forbindelse med den dialog, vi har. Du kan f.eks. blive bedt om at udfylde dine personoplysninger i en formular for at oprette en brugerkonto. Vi kan også indhente oplysninger, der genereres under håndtering af supportsager. 

  Når du bruger dit firmakort eller foretager bestillinger på vegne af virksomheden, kan købs- og ordretransaktioner tilknyttes dit navn. Disse oplysninger kan blive vist på fakturaer og i vores kundeportal samt de andre digitale grænseflader, vi tilbyder vores virksomhedskunder. 
   
 • Fra din arbejdsgiver
  Vi kan også indhente oplysninger fra din arbejdsgiver i forbindelse med, at virksomheden indgår en aftale om firmakort, levering af fyringsolie, diesel, smøreolie osv. Vi bruger ikke disse personoplysninger til andre formål end til at administrere de tjenester, vi har aftalt med din arbejdsgiver. 

 

Opbevaring og sortering af personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe du aktivt bruger vores tjenester, eller så længe vores kommercielle aftale med din arbejdsgiver gælder. Personoplysninger kan blive gemt, selv efter at ansættelsesforholdet er ophørt, for at overholde lovkrav.

 

Formål og retsgrundlag for behandling

Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde de forpligtelser, vi har over for din arbejdsgiver i forbindelse med de produkter og tjenester, vi tilbyder. De formål, vi bruger dine personoplysninger til, og retsgrundlaget herfor er beskrevet nedenfor.

 
 

Formål

Retsgrundlag

Til at håndtere og udføre de bestillinger, du afgiver på vegne af din arbejdsgiver

Afvejning af interesser, hvor vores legitime interesse er at levere forskellige produkter og tjenester i henhold til den aftale, vi har med virksomheden

Til at administrere vores forpligtelse i henhold til den kommercielle aftale, vi har med din arbejdsgiver

Afvejning af interesser, hvor vores legitime interesse er at sørge for effektive administrative støtteprocesser

For at kunne kontakte dig direkte, f.eks. i forbindelse med forskellige typer sager 

Afvejning af interesser, hvor vores legitime interesse er at sørge for et højt serviceniveau til vores kunder

 

Hvordan deler vi personoplysninger?

Vi kan videregive dine personoplysninger til andre enheder inden for OKQ8 Scandinavia og til de samarbejdspartnere, der er en forudsætning for, at vi kan levere vores tjeneste. Det kan f.eks. være samarbejdspartnere, der trykker firmakortene, eller transportfirmaer, der leverer vores brændstof, fyringsolie osv. 

 

Dine rettigheder

I henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning har du som registreret visse lovbestemte rettigheder. 

 • Ret til indsigelse mod direkte markedsføring – du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig til direkte markedsføring.  Derefter må personoplysningerne ikke længere behandles til det pågældende formål.
 • Ret til adgang – du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, hvilket betyder, at du har ret til at få bekræftet, om personoplysninger om dig bliver behandlet, og i så fald også få adgang til personoplysningerne og en vis yderligere information om behandlingen.
 • Ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning – du har ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger og ret til at gøre indsigelse mod behandling. 
 • Ret til at tilbagekalde samtykke – hvis og i det omfang du har givet eksplicit samtykke til en bestemt behandling, har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke.Ret til indsigelse mod afvejning af interesser – når behandling sker på grundlag af en såkaldt afvejning af interesser (dvs. i henhold til artikel 6,1, litra f i GDPR), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling.
 • Ret til indsigelse mod afvejning af interesser – når behandling sker på grundlag af en såkaldt afvejning af interesser (dvs. i henhold til artikel 6,1, litra f i GDPR), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling.
 • Ret til dataportabilitet – du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du under visse omstændigheder har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, så du kan overføre personoplysningerne til en anden dataansvarlig.
 • Ret til at klage til myndighederne – du har ret til at klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed (i Danmark, Datatilsynet), hvis behandling af dine personoplysninger ikke opfylder kravene i EU’s databeskyttelseslovgivning.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dso@okq8.se

 

Senest opdateret 31.05.2018