Information til besøgende på Q8 Danmark A/S’s hjemmeside

OKQ8 Scandinavia beskytter dine personoplysninger

Denne informationstekst gælder for alle besøgende på www.q8.dk. Der findes separate informationstekster om dine personoplysninger, hvis du er bruger af vores apps, privatkunde og/eller leverandør til erhvervskunder.

Formålet med denne information er at give dig en forståelse af, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har. Dette har vi i henhold til dansk og europæisk lovgivning pligt til at informere om.

Denne generelle informationstekst tilsidesætter ikke eventuelle andre informationstekster eller samtykker, som du måtte få af os. Indholdet i denne information kan blive ændret med tiden. Du bør derfor læse informationen igen, hver gang du har overvejelser om brugen af dine personoplysninger.

Hvem har ansvar for mine personoplysninger?

Når du besøger vores hjemmeside, er Q8 Danmark A/S dataansvarlig for personoplysninger og deres behandling i forbindelse med dit besøg på hjemmesiden.

Hvis du har givet samtykke til, at vi bruger såkaldte tredjepartscookies, eksempelvis markedsføringscookies, deler vi dine oplysninger med tredjeparter. Sammen med sådanne tredjeparter har vi fælles dataansvar for personoplysninger ved anvendelse af tredjepartscookies vedrørende den behandling af personoplysninger, som vi i fællesskab har fastlagt formålene med og midlerne til. Du kan finde flere oplysninger nedenfor under overskriften Tredjepartscookies.

 

Hvor kommer mine personoplysninger fra?

Den vigtigste kilde til personoplysninger om dig er de oplysninger, der opstår ved dit besøg på vores hjemmeside, blandt andet om de sprog og andre præferencer, du har valgt, og de undersider, du harbesøgt. Den behandling af personoplysninger, der finder sted, når du besøger vores hjemmeside, sker gennem vores brug af cookies.

 

Hvem dine personoplysninger kan blive delt med?

Dine personoplysninger kan blive videregivet til andre modtagere med henblik på de formål, som er beskrevet herunder. Sådanne modtagere falder inden for følgende kategorier; 

 • leverandører af tjenester til analytiske og statistiske værktøjer 
 • kommunikations- og markedsføringsplatforme

Denne behandling er underlagt en aftale, som er udformet på en sådan måde, at den beskytter dine rettigheder som registreret. Kontakt kundeservice, hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne udveksling af information. Enhver videregivelse af dine personoplysninger vil ske i overensstemmelse med lovgivningen, og vi sikrer, at de personoplysninger, som videregives, kun behandles til de formål, hvortil de blev videregivet.

 

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Oplysningerne om dig som besøgende på vores hjemmeside behandles med henblik på følgende formål og på baggrund af det nedenfor anførte retsgrundlag. Det er vigtigt for os, at du altid er klar over, hvad vi gør med dine personoplysninger, og derfor opdateres listen løbende, når vi indfører nye behandlinger.

 

Formål

Retsgrundlag

At give webstedets besøgende adgang til en funktionel hjemmeside og til detjenester, der tilbydes på vores hjemmeside, herunder vores webshop (nødvendige og funktionelle cookies).

Afvejning af interesser, idet vores legitime interesse er at stille en fuldt funktionel hjemmeside til rådighed.

Afvejning af interesser, idet vores legitime interesse er at stille en fuldt funktionel hjemmeside til rådighed. At målrette relevant markedsføring (annoncering) af vores tjenester og produkter på vores hjemmeside og gennem forskellige digitale kanaler, herunder sociale medier (markedsføringscookies).

Dit særskilt afgivne samtykke

Forretnings- og aktivitetsanalyse (statistiske cookies) med det formål at:

 • Forbedre og tilpasse aktiviteter/tjenesteydelser
 • Udarbejde beslutningsgrundlag
 • Udarbejde statistikker
Dit særskilt afgivne samtykke

 

 

Særligt om cookies

Samtykke

For at vi kan behandle dine personoplysninger gennem anvendelse af såkaldte marketing- og statistiske cookies, kræver det at du giver et aktivt samtykke gennem vores cookieværktøj. Ved at give dit samtykke, accepterer du at vi lagrer information, både i din webbrowser og hos os, samt at vi behandler dine personoplysninger.

Den information og de personoplysninger der lagres, kan anvendes til webstatistik, udvikling af vores websites og funktionerne herpå samt i relation til markedsføring af vores produkter og services på dine sociale medier.

Du kan enkelt, og når som helst, tilbagekalde dit samtykke i cookieværktøjet.

Læs mere her https://www.q8.dk/q8-kundeservice/cookie-politik/

 

 

Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS

Dine personoplysninger vil blive videregivet til følgende udbydere, som er etableret uden for EU/EØS:

 • Google, USA
 • Facebook, USA (har server i EU)
 • LinkedIn (Microsoft)

En sådan videregivelse sker på grundlag af de specifikke standardkontraktbestemmelser, der er udviklet og godkendt af EU for at sikre, at videregivelsen og modtagerens behandling sker i overensstemmelse med gældende love og regler. Derudover benytter vi efter behov yderligere beskyttelsesforanstaltninger i form af eksempelvis kryptering og anonymisering.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

De personoplysninger, som behandles som følge af vores anvendelse af cookies, angives i vores cookie-værktøj ved at klikke på de forskellige kategorier af cookies, som er angivet i værktøjet.

Du kan også slette cookies fra din webbrowser ved at ændre indstillingerne.

 

Dine rettigheder

I henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning har du som registreret visse lovbestemte rettigheder. 

 • Ret til indsigelse mod direkte markedsføring – Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig til direkte markedsføring. Derefter må personoplysningerne ikke længere behandles til det pågældende formål.
 • Ret til adgang – du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, hvilket betyder, at du har ret til at få bekræftet, om personoplysninger om dig bliver behandlet, og i så fald også få adgang til personoplysningerne og en vis yderligere information om behandlingen.
 • Ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning – du har ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger og ret til at gøre indsigelse mod behandling.
 • Ret til at tilbagekalde samtykke – hvis og i det omfang du har givet eksplicit samtykke til en bestemt behandling, har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke.
 • Ret til indsigelse mod afvejning af interesser – når behandling sker på grundlag af en såkaldt afvejning af interesser (dvs. i henhold til artikel 6.1, litra f i GDPR), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling.
 • Ret til dataportabilitet – du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du under visse omstændigheder har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, så du kan overføre personoplysningerne til en anden dataansvarlig (gælder fra og med 25. maj 2018).
 • Ret til at klage til myndighederne – du har ret til at klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed (i Danmark, Datatilsynet), hvis behandlingen af dine personoplysninger ikke opfylder kravene i EU’s databeskyttelseslovgivning.

 

Senest opdateret 09.12.2020