Q8 på Facebook og Instagram

På OK @ Facebook og OK @ Instagram (fan-page) publicerer og deler vi indhold, tilbud og produktanbefalinger. På en fanside har du mulighed for at kommunikere med os på en enkel måde, at poste dine egne opslag og like andres opslag og at uploade dine egne billeder og video. 

Operatøren af hver fan-page er Meta Platforms Ireland Limited ("Meta" tidligere Facebook). Hvert besøg på en af vores fansider registreres af Meta ved hjælp af cookies og andre lignende lagringsteknologier. Det samme gælder, når du besøger andre hjemmesider drevet af Meta - eller hvis Meta har tilladt andre virksomheder at placere såkaldte tredjepartscookies.

Ved at kombinere brugerdata fra lagringsteknologi med andre data, som Meta har om dig, kan de skabe generel statistik om en besøgendes adfærd, interesser og demografiske karakteristika (f.eks. alder, køn, region) ("sidestatistik") men også skabe mere avanceret personlige profiler.

Bemærk venligst, at Meta behandler dine data til egne formål, selv når du besøger og bruger Q8 @ Facebook eller Q8 @ Instagram. En persondatabehandling foregår helt uden indsigt eller kontrol af Q8.

Vil du vide mere om, hvordan Meta behandler dine personoplysninger, henviser vi til den databeskyttelsespolitik, der gælder for de enkelte sociale netværk:

Læs mere om, hvordan de enkelte sociale netværk behandler dine persondataoplysninger

Facebook databeskyttelsespolitik Instagram databeskyttelsespolitik

 

Hvem har ansvaret for mine personlige oplysninger

Når du er logget ind og bruger Facebook og Instagram som sociale netværk, er det Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, der er ansvarlig for personlige oplysninger.

Q8 og Meta er separate virksomheder og uafhængig af hinanden ansvarlige for dine brugeroplysninger, herunder personligt indhold i form af postede beskeder, anmeldelser og opslag, samt uploadede billeder og videoer.

Når vi indsamler og behandler persondata til sidestatistik, er Q8 sammen med Meta i fællesskab ansvarlig for persondata. Det betyder, at vi i fællesskab er ansvarlige for at tilgodese dine lovbestemte rettigheder og beskytte dit privatliv. For at kunne tilbyde en omfattende privatlivs- og databeskyttelse, har vi indgået en aftale, hvor vores fælles ansvar og gensidige forpligtelser er reguleret i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning – GDPR.

Læs mere om, hvordan Q8 og Meta har fordelt sit fælles ansvar for personoplysninger her

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Hvor kommer mine personlige oplysninger fra?

Q8 indsamler oplysninger, som du vælger at dele på Q8 @ Facebook eller Q8 @ Instagram, fx en kommentar, et opslag eller en anmeldelse, eller hvis du har trykket "synes godt om" på en andens opslag, uploadede et billede eller en video. 
Har du en konto hos Meta til et af de sociale netværk, får vi også adgang til dine offentlige oplysninger såsom dit brugernavn, oplysninger i din offentlige profil og indhold, som du deler offentligt.

Vi har ikke adgang til de personlige data, som Facebook bruger til at lave sidestatistik. Q8 har kun adgang til den samlede statistik, uden mulighed for at identificere dig som person. Valget af, hvilke data der indgår i sidestatistikken og metoden til at oprette disse er helt bestemt af operatøren af Meta.

 

Hvem kan dine personlige oplysninger deles med?

Q8 deler ikke brugeroplysninger med andre virksomheder.

Formål og juridiske grundlag for behandlingen

Dine oplysninger som bruger af en fan-page behandles af os til følgende formål og på baggrund af det juridiske grundlag, der er angivet nedenfor.

 

 

Formål

Juridisk grundlag

Indsamling af data via cookies

 

Samtykke, hvis du har givet et til Meta, når du bruger vores fan-side.

 

Sidestatistik

 

Vores legitime ønske om som virksomhed at skabe statistik til indsigtsdrevet analyse via fan-sider.

 

 Kundeservice

 

Vores legitime ønske om som virksomhed i at kommunikere og udvikle forhold til vores kunder via fan-pages.

 

 

Annoncering og markedsføring

 

Vores legitime ønske som virksomhed at informere via fan-sider om aktuelle kampagner og tilbud.

 

Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS

Q8 behandler ikke personoplysninger uden for EU/EØS. Det kan dog hænde, at Facebook gør dette som led i at levere Facebook- og Instagram-fansider. I sådanne tilfælde er Meta alene ansvarlig for overførslen og behandlingen i et land uden for EU/EØS og er ikke noget som Q8 har adgang til eller kontrollerer.

I linket ovenfor kan du finde mere information om tredjelandsoverførsler i Facebooks eller Instagrams databeskyttelsespolitikker.
Opbevaring og sletning af dine personlige data.
Vi gemmer opslag, anmeldelser og uploadet materiale, så længe vi har brug for dem til vores formål, dog aldrig længere end 2 år. Derefter slettes data.

Hvor længe Facebook opbevarer dine personlige oplysninger, fremgår af Facebooks og Instagrams databeskyttelsespolitik, der er linket til ovenfor.

Dine rettigheder

Ifølge EU's generelle databeskyttelsesforordning – GDPR – har du som registreret bruger visse lovbestemte rettigheder. Rettighederne udøves over for den person, der er persondataansvarlig.

I situationer, hvor Q8 og Meta hver for sig er ansvarlige for persondata, skal rettighederne udøves over for begge parter. Når der er et fælles persondataansvar mellem Q8 og Meta (behandling af persondata til sidestatistik), skal rettighederne primært udøves over for Meta. Fremgangsmåden for at udøve rettighederne fremgår af aftalen om fælles persondataansvar, som er knyttet til ovenfor.

  • Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring - Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der vedrører dig, til direkte markedsføring. Så vil personoplysningerne ikke længere blive behandlet til sådanne formål.
  • Ret til indsigt - Du har ret til indsigt i dine personoplysninger, hvilket betyder, at du har ret til at modtage bekræftelse på, om personoplysninger om dig behandles og i givet fald også få adgang til personoplysningerne og visse yderligere oplysninger om behandlingen.
  • Ret til rettelse, sletning eller begrænsning - Du har ret til rettelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.
  • Ret til at trække samtykke tilbage - Hvis og i det omfang du har givet et særligt samtykke til bestemt behandling, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage.
  • Ret til at gøre indsigelse mod en legitim interesse – Når behandlingen sker med støtte fra såkaldte interesseafvejning (dvs. i henhold til artikel 6, stk. 1, punkt f) i GDPR), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.
  • Ret til dataportabilitet - Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du under visse omstændigheder har ret til at modtage sådanne personoplysninger om dig, som du har givet os, for at kunne overføre personoplysningerne til en anden persondataansvarlig.
  • Ret til at klage til myndigheden - Du har ret til at klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed (i Sverige, Privacy Protection Authority), hvis behandlingen af dine personoplysninger ikke opfylder kravene i EU's databeskyttelseslovgivning.