Tilbagebetaling af firmabetalt hjemmeopladning

Har du en løsning med firmabetalt hjemmeopladning, kan du her på siden se taksten, du som med arbejder får tilbagebetalt gennem Q8’s medarbejder refusion. Du kan også se tidligere måneds takster og udregningen for refusion.

Refusion af elforbrug

Er din oplader installeret på din hjemmeadresse, men bruger bilen som firmabil, så får du tilbagebetalt det elforbrug, der har været brugt til at oplade firmabilen. Og Q8 står for afregningen mellem dig og din arbejdsgiver.

Takst for tilbagebetaling i marts 2023

Vest: 2,04 kr/ kwh

Øst: 2,02 kr/ kwh

De seneste takster

  Vest DK1  Øst DK2 
Februar 2023   1,99  2,00
Januar 2023   3,71  3,70
December 2022   2,68  2,73
November 2022  2,66  2,66
Oktober 2022   4,65  4,51

Hvornår for jeg udbetalt refusionen?

Hver måned (senest 7. hverdag) får du udbetalt den sidste måneds forbrug af el til din private konto. 

Den indestående måneds sats er fastsat ud fra gennemsnitsprisen på elmarkedet fra den foregående.  måned.

Sådan udregnes taksten for tilbagebetaling

Taksten for medarbejder refusion bliver fastsat på baggrund af den gennemsnitlige elpris over hele døgnet fra foregående måned. Herefter vil der blive lagt tariffer og afgifter oven i.

 

Område Pris Udregning
Rå elpris  Øst: 74,2 øre/kWh  Vest: 83,7 øre/kWh 
Se takst på Nordpool

Nettarif Øst: 63,79 øre/kWh  Vest: 53,62 øre/kWh
Beregning er et gennemsnit af priser over hele dagen
hos de største elnetselskaber i hhv. øst og vest.
 
Systemtarif  Den aktuelle pris: 5,4 øre/kWh
Aktuelle tariffer (energinet.dk) 

Transmission Den aktuelle pris: 5,8 øre/kWh
Aktuelle tariffer (energinet.dk) 

Elafgift* Den aktuelle pris: 0,8 øre/kWh 
Læs mere 

Elselskab avance Den aktuelle pris: 10,0 øre/kWh 
Gennemsnittet et elselskab tager i avance på den rå elpris 

Moms
25 %


Total

Øst: 2,00 kr./kWh  Vest: 1,99 øre/kWh 

 

*Elgiften er for perioden januar til og med juni 2023.