Hvad er årsagen til nitrering i gasmotorolier, og hvordan kan dette undgås?

Nitrering er en uønsket nedbrydning af motorolie, der forekommer i et reduceret oxygenmiljø. Den forårsager aflejringer og kan i sidste ende resultere i, at motorens ydeevne reduceres, samt at motordele beskadiges. Find ud af, hvordan du kan detektere, undgå og håndtere nitrering i din gasmotor.

Nitrering er en form for olienedbrydning i stationære gasmotorer, der forårsages af, at olien reagerer med gasformigt NOx, der dannes under forbrændingen.

 

Hvordan nitrering i gasmotorer opstår

Høje temperaturer under drift af gasmotorer kan forårsage, at atmosfærisk nitrogen (N2) og ilt (O2) reagerer, hvorved der dannes nitrogenoxider (NOx). Nitrering forekommer, når olien bliver mættet med opløselige og/eller uopløselige nitrogenoxidforbindelser.

I takt med at baseolien reagerer med nitrogen, dannes der to typer af nitrogenforbindelser:

  • Organiske nitrater: Når motoren kører, smører olie cylindervæggen og fjernes af olieskraberingen. Disse komponenter når frem til krumtaphuset, hvor de danner lak- og slamaflejringer. Når mætningspunktet nås, falder de ud og danner organiske nitrater.
  • Nitroforbindelser: Dannelsen af disse komponenter fremkaldes af stempelstød, udstødningsgas, der trænger ind i olien, pakninger til turboladere, mangel på olie ...

 

Hvordan opdager og håndterer du kilden til nitrering i gasmotorolier?

Det er vigtigt at opdage og imødegå nitrering i en tidlig fase for at undgå tab af ydeevne eller motorskader.

Visuelle inspektioner af vippearmen og ventilmonteringsområdet samt stempelskørtet på en motor er en nem måde at opdage nitrering på. Hvis du opdager ravfarvede eller rødbrune aflejringer, står du sandsynligvis over for en situation med nitrering, som skal løses.

Tydelige ændringer i performanceindikatorer såsom unormalt olieforbrug, reduceret ydeevne af motoren eller reduceret filterlevetid kan også indikere, at der er opstået problemer med nitrering.

 

Faktorer, der påvirker nitrering i gasmotorolier

Der er mange mulige årsager til nitrering i gasmotorolier. Overvej følgende faktorer for at opdage og undgå nitrering:

  • Krumtaphusudluftningen: Ved at forbedre ventilationen af krumtaphuset undgår du kontakt mellem NOx og olien.
  • Cylindervæggens temperatur: Organiske nitrater dannes primært på olielaget på cylindervæggen. Nitrering forekommer typisk ved lavere cylindervægstemperaturer.
  • Stempelringspakning: Dårlige stempelringspakninger kan forårsage, at der trænger forbrændingsgas ind i krumtaphuset. Dette øger dannelsen af nitrogenforbindelser.
  • Oliesumpstemperatur: Blow-by gasser, der kommer ind i sumpen, kan fremkalde reaktionen mellem NOx og olien. Risikoen for nitrering stiger ved lavere oliesumpstemperaturer.
  • Baseolietype: Baseolier med mættede carbonhydridstrukturer, for eksempel hydrobehandlede Gruppe II baseolier (såsom Q8 Mahler G-serien og hydrokrakkede Gruppe III basesolier (såsom Q8 Mahler GR-serien) er mindre tilbøjelige til nitrering.

 

Hvordan Q8Oils forebygger problemer med nitrering i din gasmotor

Den bedste måde at beskytte din gasmotor mod virkningerne af nitrering på er ved regelmæssigt at udføre en olieanalyse.

Hos Q8Oils har vi udviklet Q8 Routine Analysis Service (QRAS), som hjælper dig med at opnå den bedste produktivitet og pålidelighed.

En anden måde at undgå problemer med nitrering på er ved at udføre regelmæssig vedligeholdelse og præcise inspektioner af din gasmotor. Med vores endoskop-service bruger vi optiske instrumenter til at inspicere de fleste elementer i dine gasmotorer - uden nedetid. Resultaterne gør det muligt at identificere eventuelle skader eller funktionsfejl på et tidligt tidspunkt. Brug af den rigtige gasmotorolie er nøglen til at undgå nitrering.

Q8 Mahler-gasmotorolierne er baseret på Gruppe II og Gruppe III baseolier, som har en god, naturlig beskyttelsesevne over for nitrering. Q8 Mahlers rene kemiteknologi reducerer de negative virkninger af nitrering, for eksempel ved at forebygge en øget surhedsgrad. 

Professionel rådgivning

Professionel rådgivning

Søren Junker er vores ekspert på energisektoren. Han er uddannet mekanik ingeniør og har mere end 30 års erfaring i at rådgive industrien, og finde olien der passer til deres maskiner.

  • Rådgiver med baggrund som mekanik ingeniør
  • Stor specialviden om smøremidler
  • Stor teknisk forståelse uanset maskine

Ring til Søren på 4599 2573 eller udfyld nedenstående formular, så kontakter han dig.

 
 
 

Tak

Søren kontakter dig hurtigst muligt.