Drømmer du om at blive leder?

Du kan få opfyldt drømmen om at bliver leder hos Q8.

Ser du dig selv som fremtidig leder i Q8? Kan du slet ikke lade være med tage del i alle opgaver på stationen – store som små? Og føler du et naturligt ansvar for dine kolleger? Så er den 2-årige uddannelse som Ledertrainee hos Q8 sikkert lige noget for dig.

Din akademiuddannelse i ledelse

Ledertrainee-uddannelsen hos Q8 er en akkrediteret akademiuddannelse udbudt af Erhvervsakademi Dania med fokus på ledelse. Uddannelsen er fuldt ud ECTS-pointberettiget, og giver dig 60 ECTS-point på lige fod med andre akademiuddannelser.

Du får en en lederuddannelse, der kan blive grundstenen til en lang og spændende karriere. Uddannelsen stiller også krav til Ledertrainees.

Uddannelsen kræver, at du har overblik, struktur og overskud til både et fuldtidsjob på en af vores stationer og et sideløbende skoleforløb. 

Er du klar til at udvikle dig selv og dine kompetencer som leder? Så læs mere her om din fremtidige uddannelse som leder.

 

 

Sådan forløber din uddannelse

Uddannelsen består af 6 moduler fordelt på 2 år. I hjulet til venstre, og længere nede, kan du se, hvilke spændende og vigtigt emner du kommer omkring, når du uddanner dig til leder hos Q8

Hvert modul indeholder 6 undervisningsdage fordelt over 8 uger. Alle fag afsluttes med en skriftlig opgave og mundtlig eksamen. De mundtlige eksamener afholdes på Q8’s hovedkontor i København.

Hvert beståede modul giver dig 10 ECTS-point, og du opnår i alt 60 ECTS-point ved uddannelsens afslutning.

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag skal du kunne opfylde ét af nedenstående krav:

 • Du har en relevant erhvervsuddannelse
 • Du har en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Du har en gymnasial uddannelse
 • Du har en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre ovenstående punkter

Derudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, du har haft under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Vi opstarter nye Ledertrainee-uddannelser den 1. september hvert år. Men er du interesseret i lederjob eller uddannelse før eller efter september, så skriv endeligt til os på karrierestationen@q8.dk, så taler vi sammen om dine muligheder ansættelse og uddannelse. 

Ledertrainee år 1

Modul 1

Ledelse i praksis

 • Kommunikation
 • Læring og udviklingsprocesser
 • Personlig lederstil/udvikling

Modul 2

Organisation og arbejdspsykologi

 • Organisatoriske grundelementer
 • Organisationskultur
 • Virksomhedskultur og etik
 • Individ og grupper

Modul 3

Lederens forretningsforståelse

 • Virksomhedens profilmæssige position
 • Systemer, logistik og leverandører
 • Optimering af lager, salgsareal og medarbejdere

Ledertrainee år 2

Modul 4

Det strategiske lederskab

 • Strategisk kompetenceudvikling
 • Lederskab, sparring og coaching
 • Det ledelsmæssige arbejdsfelt

Modul 5

Kommunikation i praksis

 • Kommunikationspsykologi
 • Planlægnings- og formidlingsværktøjer
 • Præsentationsteknik

Modul 6

Afsluttende projekt

 • Tværfaglig bearbejdning af problemstilling i egen 
  virksomhed
 • Afrapportering i rapportform

Mød 3 af fremtidens ledere

Sig goddag til Jesper, Zoe og Peter. De er alle godt på vej til at blive ledere hos Q8. Med få ord siger de tydeligt, hvorfor du skal vælge en lederuddannelse hos Q8.

 

“At opleve den udvikling, vores ledertrainees gennemgår i deres  forløb, er en kæmpe glæde. Dette gælder den faglige del, hvor teori og metoder fra uddannelsen hjælper dem til at blive fagligt dygtige ledere, og især den personlige udvikling som udvikler dem i deres lederskab. Den seriøsitet og energi, som alle viser, er helt unik. Det kræver en del både at have et fuldtidsjob og studere samtidig, men alle støtter hinanden – både på skoleopholdene og i samspillet med hinanden ude på vores servicestationer. Vil du være leder, så spring ud i det – det er både lærerigt og sjovt”

Per Tejlmand, Learning & Development Manager Q8

"Det er et kæmpe adelsmærke at få lov til at være en del af en så succesfuld uddannelse som Q8’s Ledertrainee-uddannelse. Der er ikke mange virksomheder, der over årene har udviklet en så stærk kultur for at uddanne sine ledere så intensivt, som man gør det i Q8.”
Thomas Ladegaard, Underviser på Q8s Ledertrainee uddannelse