Bæredygtighedsmål og strategi

I Q8 har vi ikke en bæredygtighedsstrategi - vi har en bæredygtig strategi. Bæredygtighed er i centrum både på et strategisk niveau såvel som i de konkrete aktiviteter i vores daglige drift. 

Mod en fossilfri fremtid

I dag er vores branche en af hovedårsagerne til klimaforandringerne. Hvis vi som virksomhed også skal eksistere om ti år, er vi nødt til at ændre vores forretning fundamentalt. Vi står over for en omstilling, der allerede er i fuld gang. Den vil vi lede, så vi kan være med til at sikre en fossilfri fremtid. Vi skal udvikle produkter og services, der hjælper vores kunder på vej til bæredygtig mobilitet, så vi alle kan være en del af omstillingen. Og det haster – derfor har vi sat klare mål for os selv. 

Klimaneutral i hele værdikæden 2045

Netto-nul udslip i 2035

Tiden er knap, hvis vi skal kunne afbøde den globale klimakrise, og derfor har vi sat ambitiøse klimamål. OKQ8 Scandinavia skal i 2035 have opnået netto nul-udledning i hele vores værdikæde, hvilket betyder, at vi skal reducere vores CO2e-udledning med min. 90 procent (ift. basisår 2020) inden da.

På vejen dertil vil vi opnå nettonul-udslip i egen drift senest i 2025.

I dag kommer 99 procent af vores CO2e-aftryk fra de brændstoffer, som vi køber og sælger. Størstedelen af disse emissioner udledes, når produkterne forbruges af vores kunder.
Vores mission er at sikre mere bæredygtig mobilitet for alle, fra enkeltpersoner og familier til store og små virksomheder i Danmark og Sverige.

Ved at levere vedvarende brændstof- og energiløsninger og ydelser med lav klimapåvirkning, vil vi opnå netto-nul-emissioner i 2035.

Science Based Target Initiative

Science Based Targets initiative

I 2020 forpligtede OKQ8 Scandinavia sig til at udarbejde videnskabsbaserede mål gennem Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi har til formål at udvikle robuste metodologier, som vil understøtte CO2e-reduktion i det tempo og på den skala, som videnskaben peger på, at det kræver. 

Indtil en metode for validering af mål i olie og gas-branchen er færdigudviklet, kan virksomheder fra disse brancher ikke listes som forpligtede til STBi, og de kan ikke få deres mål valideret.

SBTi understreger, at dette skyldes en ny politik på området og ikke, at virksomhederne ikke opfylder deres forpligtelser.

Vi ser frem til at få vores mål vurderet og valideret gennem SBTi, når det bliver muligt.