Bæredygtighedsmål og strategi

I Q8 har vi ikke en bæredygtighedsstrategi - vi har en bæredygtig strategi. Bæredygtighed er i centrum både på et strategisk niveau såvel som i de konkrete aktiviteter i vores daglige drift. 

Mod en fossilfri fremtid

I dag er vores branche en af hovedårsagerne til klimaforandringerne. Hvis vi som virksomhed også skal eksistere om ti år, er vi nødt til at ændre vores forretning fundamentalt. Vi står over for en omstilling, der allerede er i fuld gang. Den vil vi lede, så vi kan være med til at sikre en fossilfri fremtid. Vi skal udvikle produkter og services, der hjælper vores kunder på vej til bæredygtig mobilitet, så vi alle kan være en del af omstillingen. Og det haster – derfor har vi sat klare mål for os selv. 

Klimaneutral i egen drift 2030

Klimaneutral i egen drift 2030

De seneste par år har vi arbejdet på at nå vores første bæredygtighedsmål – at intet i vores egen virksomhed skal påvirke klimaet negativt. 
Det er et ambitiøst mål, og vi arbejder hele tiden for at reducere vores energiforbrug, køre vores egen transport på fossilfrie brændstoffer, minimere klimapåvirkningen på vores rejser, reducere madspild, og sidst men ikke mindst arbejder vi for at skabe løbende forbedringer i vores virksomhed for at nå vores mål.


Klimaneutral i hele værdikæden 2045

Klimaneutral i hele værdikæden 2045

I vores brændstofværdikæde kommer kun 0,3 % af vores CO2-udslip fra vores egne aktiviteter, 17 % kommer fra produktion og 83 % fra kundernes brug af vores produkter. Det betyder, at der findes et kæmpe potentiale i at være en muliggører i vores kunders omstilling til fossilfri brændstoffer. Det er en kamp, vi skal og vil vinde!

Dette mål arbejder vi allerede intensivt med. Vi udvider vores udvalg af flydende biobrændstoffer, installerer ladestandere på stationer, tilbyder bæredygtig bilvask og udvikler hele tiden nye løsninger – både inden for brændstof og hvad angår vores øvrige produktsortiment.

Science Based Target Initiative

Science Based Target Initiative

Q8 har som det første brændstofselskab i Norden tilsluttet sig STBi, som er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), Verdensnaturfonden (WWF) og FN’s Global Compact (UNGC). Q8 tilslutter sig som en del af OKQ8 Scandinavia, som består af Q8 i Danmark og OKQ8 i Sverige.

Som et af Skandinaviens største brændstofselskaber er det vigtigt for os at sikre, at vi bidrager til at bremse den globale opvarmning. Vi har allerede sat ambitiøse mål om, at vi skal være klimaneutrale i egen drift i 2030 og i hele værdikæden i 2045. Nu vil vi også sikre, at vi reducerer i takt med, hvad der kræves af olie- og gasindustrien i henhold til Science Based Targets.

 

Vores sociale ansvar

OKQ8 Scandinavia har med omkring 4.000 ansatte og 940 stationer i Sverige og Danmark en reel mulighed for at påvirke de samfund, vi opererer i. Vores mål for social bæredygtig inkluderer derfor blandt andet:

  • At bidrage til levende samfund
  • At skabe muligheder for integration i samfundet 
  • Nultolerance over for korruption 
  • Menneskerettigheder i fokus
  • Tilfredse medarbejdere
  • Ligestilling på arbejdspladsen

Værdier

Sådan opnår vi vores mål

Vi vil opnå vores mål gennem:

  • Reduktion af vores miljøpåvirkninger ved øget anvendelse af fornybare ressourcer og optimeret ressourceanvendelse
  • Dialog og partnerskaber med eksterne interessenter
  • Bæredygtighedskrav i hele leverandørkæden
  • Talentfulde og engagerede medarbejdere