Dyrevelfærd for kyllinger og Chicken Commitment

OKQ8 har som mål, at de kyllinger (friske, frosne og forarbejdede), vi køber, skal opfylde European Chicken Commitment (ECC) inden 2026. European Chicken Commitment består af en række dyrevelfærdsstandarder for kyllingeopdræt, og disse standarder kan anvendes af virksomheder ved køb af kyllinger.

Bag ECC ligger en gruppe europæiske dyrevelfærdsorganisationer, der har udarbejdet krav til opdræt af kyllinger. ECC indeholder en liste over kriterier, som landmænd og fødevarevirksomheder i EU skal opfylde senest i 2026. Læs mere om kriterierne her ECC_DK.pdf (anima.dk) og European Chicken Commitment (welfarecommitments.com).


Siden 2019 har Q8 i Danmark tilbudt et sortiment af kyllinger i overensstemmelse med den officielle danske dyrevelfærdsordning, der er opdelt i en skala fra 1-3 hjerter med gradvist øgede krav og standarder. Fra at have startet med et tilbud markeret med ét hjerte i henhold til dyrevelfærdsordningen, har Q8 i dag to hjerter på flertallet af deres sortiment.

Det betyder, at kyllingerne er opdrættet under gode forhold uden antibiotika og har et længere og bedre liv med mere plads pr. fugl.

Dyrevelfærdsordningens krav er også i overensstemmelse med ECC's krav. Vi forventer, at Q8 i Danmark vil opfylde ECC's kriterier tidligere end 2026.