Årsrapporter

Nedenfor finder du årsrapporter for Q8 Danmark.

Oplysninger

Driftsresultatet på 236,3 mio. kr. er en formindskelse på 121,5 mio. kr. i forhold til forrige regnskabsår, hvor driftsresultatet var på 357,8 mio. kr.

Nettoomsætningen på 8,5 mia. kr. er forøget væsentligt i forhold til forrige regnskabsår på grund af prisudviklingen på olieprodukter. Årets resultat efter skat ender på et overskud på 182,1 mio. kr. mod et overskud på 281,1 mio. kr. i forrige regnskabsår.

Download årsrapport 2022/23 som PDF

Bæredygtighedsrapport

Rapporten beskriver de initiativer og tiltag vi arbejder med, som er en forudsætning for at reducere vores klima- og miljøpåvirkning og skabe en positiv indvirkning på samfundet. Ud over en række eksempler på aktiviteter og projekter indeholder rapporten resultater for de mål, vi har for at bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Rapporten er skrevet i overensstemmelse med den danske og svenske årsregnskabslov og er udarbejdet i henhold til Global Reporting Initiatives (GRI) standarder for bæredygtighedsrapportering, GRI Standards applikationsniveau, Core.

Læs Q8's Bæredygtighedsrapport her